AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 15/2 (2011)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Tomasz Ambroziak, Roland Jachimowski

Wybrane aspekty zagadnienia okien czasowych w problemie trasowania pojazdów
Automatyka 15/2 (2011), 51-59 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (178kB)

Mariusz Balawajder, Bartosz Czerwiński, Adam Kudła, Jarosław Koźlak, Małgorzata Żabińska

Agentowy system SOA wykorzystujący aukcje do przydziału zadań
Automatyka 15/2 (2011), 61-70 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (353kB)

Lev Belava

Algorytm konwersji skierowanego grafu kompozycji serwisów do planów kompozycji serwisów webowych w języku BPEL
Automatyka 15/2 (2011), 71-80 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (782kB)

Grzegorz Bocewicz, Wojciech Muszyński, Zbigniew Banaszak

Deklaratywny model wielorobotowego systemu inspekcji pomieszczeń zamknietych
Automatyka 15/2 (2011), 81-90 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (383kB)

Wojciech Bożejko, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

Równoległe szacowanie wartości funkcji celu w elastycznym problemie gwiazdowym
Automatyka 15/2 (2011), 91-99 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (146kB)

Wojciech Bożejko, Mieczysław Wodecki

Problem rozsyłania informacji w sieciach komputerowych
Automatyka 15/2 (2011), 101-107 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (121kB)

Zbigniew Buchalski

Zastosowanie procedur wspomagających podejmowanie decyzji w firmie handlowej
Automatyka 15/2 (2011), 109-116 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (166kB)

Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka, Grzegorz Packanik

Zastosowanie algorytmów rojowych w rozwiązywaniu zagadnień permutacyjnych
Automatyka 15/2 (2011), 117-126 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (436kB)

Mieczysław Drabowski, Edward Wantuch

Metody sztucznej inteligencji w syntezie systemów typu kompleks zasobów i operacji
Automatyka 15/2 (2011), 127-138 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (989kB)

Jan Tadeusz Duda, Anna Duda-Kękuś

Konceptualny model matematyczny mechanizmów kształtujących ceny certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii w Polsce
Automatyka 15/2 (2011), 139-146 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (196kB)

Bogusław Filipowicz, Wojciech Chmiel, Maciej Dudek, Piotr Kadłuczka

Efektywność wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego dla zagadnień permutacyjnych
Automatyka 15/2 (2011), 147-158 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (938kB)

Bogusław Filipowicz, Joanna Kwiecień

Algorytmy stadne w optymalizacji problemów przydziału przy kwadratowym wskaźniku jakości (QAP)
Automatyka 15/2 (2011), 159-166 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (101kB)

Bogusław Filipowicz, Mirosław Zajdel

Close Range Interactions in Crowd with Homogeneous Structure
Automatyka 15/2 (2011), 167-174 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (414kB)

Marek Hryniewicz, Paweł Gara, Michał Bembenek

Modelowanie rozkładu nacisku jednostkowego w procesie kompaktowania materiału sypkiego
Automatyka 15/2 (2011), 175-182 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (366kB)

Marianna Jacyna, Michał Kłodawski

Matematyczny model kształtowania strefy komisjonowania
Automatyka 15/2 (2011), 183-193 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (469kB)

Jakub Jagnicki, Piotr Pałka

Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarządzania przepustowością portów lotniczych
Automatyka 15/2 (2011), 195-203 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (372kB)

Łukasz Karbowski

Mechanizm iterowania z zakresem wycen dla modelu giełdy wielotowarowej
Automatyka 15/2 (2011), 205-208 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (71kB)

Mirosław Kasper, Grzegorz Dobrowolski

Propozycja wysokoskalowalnej metody replikacji danych Theta dla rozproszonych systemów transakcyjnych
Automatyka 15/2 (2011), 209-217 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (558kB)

Piotr Kisiel, Bożena Zwolińska, Paweł Gara

Systemowe podejście do problemu zagospodarowania odpadów przemysłowych
Automatyka 15/2 (2011), 219-227 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (452kB)

Piotr Kisiel, Bożena Zwolińska, Paweł Gara

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiębiorstw
Automatyka 15/2 (2011), 229-236 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (284kB)

Marcin Klimek, Piotr Łebkowski

Alokacja zasobów dla problemu harmonogramowania projektu z ważonymi kosztami niestabilności
Automatyka 15/2 (2011), 237-245 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (591kB)

Bogdan Kosturkiewicz

Matematyczny model obciążenia elementu roboczego zasilacza ślimakowego
Automatyka 15/2 (2011), 247-254 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (109kB)

Jarosław Koźlak, Sebastian Pisarski, Małgorzata Żabińska

Rozwiązywanie problemów transportowych wykorzystujące metody identyfikacji wzorców sytuacyjnych
Automatyka 15/2 (2011), 255-262 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (670kB)

Jarosław Koźlak, Anna Zygmunt

Identyfikacja wzorców w ruchu drogowym metodą częstych sekwencji
Automatyka 15/2 (2011), 263-270 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (326kB)

Jarosław Koźlak, Małgorzata Żabińska

Koncepcja holonicznego systemu do zarządzania łańcuchami dostaw
Automatyka 15/2 (2011), 271-279 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (226kB)

Lech Kruś, Jan Skorupiński, Eugeniusz Toczyłowski

Analiza motywacyjnie zgodnych decyzji w wielokryterialnym przetargu
Automatyka 15/2 (2011), 281-289 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (325kB)

Roger Książek

Przedstawienie wyników działania algorytmu genetycznego dla zadania clsp planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnej
Automatyka 15/2 (2011), 291-297 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (206kB)

Antoni Ligęza, Tomasz Maślanka, Krzysztof Kluza, Grzegorz Jacek Nalepa

Modeling BPMN Diagrams within XTT2 Framework. A Critical Analysis
Automatyka 15/2 (2011), 299-306 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (541kB)

Marek Magiera

Metoda selekcji dostawców i środków transportu dla sieci dostaw
Automatyka 15/2 (2011), 307-318 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (303kB)

Mariusz Makuchowski

Algorytm poszukiwania z zabronieniami dla problemu centralnego drzewa ropinającego
Automatyka 15/2 (2011), 319-326 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (156kB)

Marcin Matuszak

Charakterystyka systemów pomiarowych do badań parametrów dynamicznych procesu mikrofrezowania
Automatyka 15/2 (2011), 327-333 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Zbigniew Matuszak

Przykłady opisu kompozycji rozkładów czasów zdatności uszkodzeń i systemów technicznych
Automatyka 15/2 (2011), 335-344 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Edward Michlowicz, Andrzej Świątoniowski

Doskonalenie ciągłości przepływu metodą mapowania VSM
Automatyka 15/2 (2011), 345-353 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (502kB)

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz

Regulator minimalnoenergetyczny dla obiektu II rzędu o niepewnych parametrach
Automatyka 15/2 (2011), 355-363 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (284kB)

Edward Nawarecki, Stanisława Kluska-Nawarecka, Joanna Dziaduś-Rudnicka, Dorota Wilk-Kołodziejczyk

Aspekty technologiczne i systemowe pozyskiwania informacji z otwartych źródeł
Automatyka 15/2 (2011), 365-373 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (449kB)

Krzysztof M. Ocetkiewicz, Marek Kubale

Jak szybko gasić pożar, czyli przypadek szeregowania zadań czasowozależnych
Automatyka 15/2 (2011), 375-380 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (144kB)

Krzysztof Oprzędkiewicz, Janusz Teneta

Problemy sterowania optymalnego zespołem orientowaniem ogniw fotowoltaicznych
Automatyka 15/2 (2011), 381-388 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (385kB)

Tomasz Pełech-Pilichowski, Jan T. Duda

Analiza podobieństwa sygnałów diagnostycznych z wykorzystywaniem metod odległościowych
Automatyka 15/2 (2011), 389-397 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (692kB)

Jarosław Pempera

Równoległy algorytm tabu z elementami inspirowanymi naturą dla problemu planowania tras
Automatyka 15/2 (2011), 399-408 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (117kB)

Piotr Potiopa

Metody i narzędzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarządzania wiedzą
Automatyka 15/2 (2011), 409-419 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (183kB)

Łukasz Rojek, Konrad Wala

Metaheurystyka pszczela w kolorowaniu wierzchołków grafu
Automatyka 15/2 (2011), 421-428 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (190kB)

Bartosz Sawik

Conditional Value-at-Risk and Value-at-Risk for Portfolio Optimization Model width Weighting Approach
Automatyka 15/2 (2011), 429-434 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (255kB)

Marcin Szpyrka, Piotr Matyasik, Rafał Mrówka, Wojciech Witalec, Jarosław Baniewicz, Leszek Kotulski

Introduction to Modelling Embedded Systems with Alvis
Automatyka 15/2 (2011), 435-442 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (300kB)

Magdalena Szymczyk, Piotr Szymczyk

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów wbudowanych opartych na nowoczesnych mikrokontrolerach
Automatyka 15/2 (2011), 443-449 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (178kB)

Piotr Szymczyk, Magdalena Szymczyk

Energooszczędne algorytmy w systemach wbudowanych
Automatyka 15/2 (2011),451-458 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (141kB)

Andrzej Świątoniowski, Wszebor Boksa, Ryszard Gregorczyk

Implementation of the Six Sigma Methodology to the Operatin Processes between Customers and Server
Automatyka 15/2 (2011), 459-468 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (498kB)

Andrzej Świątoniowski, Ryszard Gregorczyk, Stanisław Rabiasz

Analiza wpływu zastosowania metody TPM na wzrost efektywności linii automatycznego montażu wycieraczek samochodowych
Automatyka 15/2 (2011), 469-477 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (633kB)

Grzegorz Wąchocki

Koncepcja systemu do automatycznej organizacji i dystrybucji reklamy w różnych środowiska
Automatyka 15/2 (2011), 479-488 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (182kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie