AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 15/1 (2011)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Piotr Bania

Estymacja stanu w układach liniowych przy skwantowanych pomiarach wyjść
Automatyka 15/1 (2011), 15-28 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (228kB)

Piotr Bania

Warunki normalności zasady maksimum Pontriagina dla zadań z ograniczeniami stanu końcowego
Automatyka 15/1 (2011), 29-46 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (272kB)

Henryk Górecki

Zagadnienie tautochrony
Automatyka 15/1 (2011), 47-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (70kB)

Adam Kowalewski

Optimal Control of an Infinite Order Hyperbolic System with Multiple Time-Varying Lags
Automatyka 15/1 (2011), 53-65 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (104kB)

Wojciech Mitkowski

Is a Fractional System a Dynamical System?
Automatyka 15/1 (2011), 67-69 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (55kB)

Anna Obrączka

Computers Methods for Chaos Diagnostic
Automatyka 15/1 (2011), 71-83 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (426kB)

Adam Piłat, Piotr Włodarczyk

The μ-Synthesis and Analysis of the Robust Controller for the Active Magnetic Levitation System
Automatyka 15/1 (2011), 85-98 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (393kB)

Paweł Skruch

Application of Model-Based Approach for Testing Dynamic Systems
Automatyka 15/1 (2011), 99-110 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (117kB)


Kronika i informacje
Automatyka 15/1 (2011), 111 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (28kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie