AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 11/1-2 (2007)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Ryszard Tadeusiewicz

Jubileusz Profesora Henryka Góreckiego
Automatyka 11/1-2 (2007), 33-39 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (113kB)

Wojciech Bożejko, Józef Grabowski, Mieczysław Wodecki

Bloki w problemie przepływowym z minimalizacją sumy kosztów opóźnień
Automatyka 11/1-2 (2007), 41-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (248kB)

Wojciech Bożejko, Mieczysław Wodecki

Równoległy algorytm scatter search dla problemu przepływowego z kryterium Csum
 Automatyka 11/1-2 (2007), 53-59 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (202kB)

Zbigniew Buchalski

Heurystyczny algorytm planowania rozdziału zadań dla systemu z maszynami równoległymi o ograniczonych zasobach
Automatyka 11/1-2 (2007), 61-69 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (197kB)

Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski

Współczesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania
Automatyka 11/1-2 (2007), 71-79 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (223kB)

Dariusz Dereniowski, Marek Kubale

Model formalny dla problemu lokalizacj i błędów w kodzie programu
Automatyka 11/1-2 (2007), 81-88 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (213kB)

Grzegorz Dobrowolski, Jarosław Koźlak, Edward Nawarecki

Modelowanie anomalii i kryzysów w systemach zdecentralizowanych
Automatyka 11/1-2 (2007), 89-102 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (320kB)

Jan Tadeusz Duda

Statystyczne i statystyczno-regułowe metody segmentacji szeregów czasowych
 Automatyka 11/1-2 (2007), 103-116 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (325kB)

Józef Grabowski, Jarosław Pempera

Metody dywersyfikacji procesu przeszukiwań algorytmów popraw dla problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym
Automatyka 11/1-2 (2007), 117-127 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (268kB)

Waldemar Kaczmarczyk

Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory
Automatyka 11/1-2 (2007), 129-137 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (242kB)

Waldemar Kaczmarczyk

Modyfikacje modelu PLSP planowania wielkości i szeregowania partii z identycznymi maszynami równoległymi
Automatyka 11/1-2 (2007), 139-150 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (347kB)

Piotr Kadłuczka, Wojciech Chmiel

Wykorzystanie własności zagadnienia QAP w konstrukcji algorytmów ewolucyjnych
Automatyka 11/1-2 (2007), 151-160 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (252kB)

Piotr Kadłuczka, Jacek Piwowarczyk, Wojciech Chmiel

Współbieżny algorytm ewolucyjny wykorzystujący mechanizm samoadaptacji
Automatyka 11/1-2 (2007), 161-170 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (179kB)

Joanna Kwiecień, Bogusław Filipowicz

Zastosowanie teorii kolejek do modelowania podstawowych procesów mentalnych człowieka
Automatyka 11/1-2 (2007), 171-178 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (622kB)

Piotr Łebkowski

Petri Nets of the Materials Flow at the Steel Plant
Automatyka 11/1-2 (2007), 179-189 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (486kB)

Marek Magiera

Analiza porównawcza trzech metod planowania produkcji dla systemów przepływowych bez magazynów
Automatyka 11/1-2 (2007), 191-202 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (191kB)

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz

Odporny dyskretny kompensator dynamiczny dla systemu parabolicznego o niepewnych parametrach
 Automatyka 11/1-2 (2007), 203-215 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (252kB)

Grzegorz J. Nalepa, Antoni Ligęza, Igor Wojnicki

From Content to Knowledge: a Perspective on CMS
Automatyka 11/1-2 (2007), 217-226 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (419kB)

Krzysztof Oprzędkiewicz

Implementacja specjalnych algorytmów regulacji ciągłej na platformie "soft PLC" zrealizowanej na komputerze PC
Automatyka 11/1-2 (2007), 227-241 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (423kB)

Tadeusz Sawik

Integrated Scheduling in a Customer Driven Supply Chain
Automatyka 11/1-2 (2007), 243-256 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1055kB)

Piotr Sienkiewicz

Modelowanie systemowe sytuacji konfliktowych
Automatyka 11/1-2 (2007), 257-266 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1033kB)

Piotr Sienkiewicz

Optymalizacja w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów
Automatyka 11/1-2 (2007), 267-273 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (383kB)

Czesław Smutnicki, Adam Smutnicki

Nowe własności harmonogramów cyklicznych w systemie przepływowym
Automatyka 11/1-2 (2007), 275-285 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (249kB)

Wojciech Szmuc

Modelowanie konstrukcji obiektowych języka UML z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego
Automatyka 11/1-2 (2007), 287-295 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (348kB)

Adam Tyński

Zastosowanie nowego operatora krzyżowania w rozwiązywaniu problemu gniazdowego z transportem
Automatyka 11/1-2 (2007), 297-307 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (211kB)

Konrad Wala

Algorytm tabu w optymalizacji uogólnionego problemu przydziału
Automatyka 11/1-2 (2007), 309-316 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (195kB)

Małgorzata Żabińska

Agentowy system realizacji usług
Automatyka 11/1-2 (2007), 317-327 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (313kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie