AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 13/2 (2009)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Tomasz Ambroziak, Konrad Lewczuk

Metoda wielokryterialna w zastosowaniu do oceny konfiguracji strefy składowania
Automatyka 13/2 (2009), 161-168 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (324kB)

Irena Bach, Robert Wójcik, Grzegorz Bocewicz, Zbigniew Banaszak

Projektowanie dedykowanych systemów komputerowo wspomaganego harmonogramowania procesów dyskretnych
Automatyka 13/2 (2009), 169-179 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (661kB)

Artur Banul, Konrad Wala

Porównanie algorytmów konstrukcyjnych statycznego harmonogramowania dla wybranych architektur wieloprocesorowych
Automatyka 13/2 (2009), 181-188 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (336kB)

Lev Belava

Koncepcja hybrydowej kompozycji usług w środowisku SOA
Automatyka 13/2 (2009), 189-197 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (224kB)

Wojciech Bożejko, Michał Czapiński, Mieczysław Wodecki

Równoległy algorytm hybrydowy dla problemu przepływowego z kryterium Csum
Automatyka 13/2 (2009), 199-206 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (340kB)

Wojciech Bożejko, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

Równoległa meta2heurystyka dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami
Automatyka 13/2 (2009), 207-213 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (108kB)

Wojciech Bożejko, Mieczysław Wodecki

Metoda analizy minimów lokalnych w rozwiązywaniu pewnych problemów optymalizacji dyskretnej
Automatyka 13/2 (2009), 215-222 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (114kB)

Krzysztof Bruniecki

Porównanie algorytmów ważonego umieszczania grafów w grafach minimalizujących opóźnienia komunikacyjne
Automatyka 13/2 (2009), 223-230 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Krzysztof Cetnarowicz, Tadeusz Dyduch, Jarosław Koźlak, Małgorzata Żabińska

Koncepcja zastosowania podejścia agentowego w systemach SOA
Automatyka 13/2 (2009), 231-238 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (264kB)

Jacek Dąbrowski

Algorytm selekcji klonalnej w marszrutowaniu pojazdów
Automatyka 13/2 (2009), 239-245 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (158kB)

Bogusław Filipowicz, Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka

Ukierunkowane przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań w algorytmach rojowych
Automatyka 13/2 (2009), 247-255 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (202kB)

Mirosław Gajer

System komputerowego tłumacza o wysokiej jakości przekładu
Automatyka 13/2 (2009), 257-265 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (83kB)

Adam Głowacz, Grzegorz Dobrowolski

Oprogramowanie i integracja stanowiska do badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych maszyn elektrycznych
Automatyka 13/2 (2009), 267-274 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (429kB)

Henryk Górecki

Analityczne wyznaczanie ekstremów i zer równań różniczkowych n-tego rzędu
Automatyka 13/2 (2009), 275-288 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (280kB)

Józef Grabowski, Jarosław Pempera

Hybrydowy algorytm tabu dla niepermutacyjnego problemu przepływowego z kryterium sumacyjnym
Automatyka 13/2 (2009), 289-296 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (110kB)

Marek Hryniewicz, Jerzy Niedźwiedzki

Doskonalenie systemu pomiarowego do diagnostyki biomedycznej
Automatyka 13/2 (2009), 297-305 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (698kB)

Władysław Jodłowski, Edward Michlowicz

Problem czasu w strukturach systemów produkcyjnych
Automatyka 13/2 (2009), 307-313 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (565kB)

Waldemar Kaczmarczyk

Planowanie wielkości i szeregowanie partii z długimi czasami przezbrojeń
Automatyka 13/2 (2009), 315-323 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (131kB)

Piotr Kadłuczka, Wojciech Chmiel, Jacek Piwowarczyk

Strategia przetwarzania wiedzy w wielopopulacyjnym algorytmie ewolucyjnym
Automatyka 13/2 (2009), 325-331 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (596kB)

Mariusz Kaleta

Alokacja kosztów bez subsydiowania w grach kooperatywnych opartych na programowaniu liniowym
Automatyka 13/2 (2009), 333-341 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (151kB)

Mariusz Kaleta, Kamil Smolira, Eugeniusz Toczyłowski

Optymalizacja struktury procesów rynkowych
Automatyka 13/2 (2009), 343-351 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (231kB)

Piotr Kisiel, Paweł Gara

Ocena możliwości wdrożenia zintegrowanych systemów sterowania produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach
Automatyka 13/2 (2009), 353-361 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (145kB)

Piotr Kisiel, Paweł Gara

Powierzchnie magazynowe w Polsce
Automatyka 13/2 (2009), 363-370 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (382kB)

Marcin Klimek, Piotr Łebkowski

Algorytmy odpornej alokacji zasobów dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobów
Automatyka 13/2 (2009), 371-379 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (175kB)

Jarosław Koźlak, Małgorzata Żabińska

Rozwiązywanie problemów transportowych za pomocą agentów
Automatyka 13/2 (2009), 381-390 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (148kB)

Jolanta Krystek, Marek Kozik

Analiza działania systemu gniazdowego z uwzględnieniem transportu i czasów przezbrojeń
Automatyka 13/2 (2009), 391-400 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (516kB)

Joanna Kwiecień

Modelowanie struktur służby zdrowia za pomocą sieci kolejkowych
Automatyka 13/2 (2009), 401-409 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (245kB)

Antoni Ligęza

AND-OR Graph with Knowledge Propagation Rules as a Model for Constraint Satisfaction Problems
Automatyka 13/2 (2009), 411-419 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (202kB)

Antoni Ligęza, Sebastian Ernst, Grzegorz J. Nalepa, Marcin Szpyrka

A Conceptual Model for Web Knowledge Acquisition System with GIS Component
Automatyka 13/2 (2009), 421-428 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (197kB)

Marek Magiera

Modułowy system wspomagania zarządzaniem łańcuchem dostaw
Automatyka 13/2 (2009), 429-441 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (156kB)

Mariusz Makuchowski, Adam Tyński

Automatyczna mutacja w algorytmach ewolucyjnych
Automatyka 13/2 (2009), 443-452 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (295kB)

Edward Michlowicz

Logistyka a teoria systemów
Automatyka 13/2 (2009), 453-462 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (101kB)

Jerzy Mikulik, Mirosław Zajdel

Methodology of Hospital Security Assessment Using Logical Trees
Automatyka 13/2 (2009), 463-467 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (268kB)

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz

Stabilizacja systemu oscylacyjnego nietłumionego o niepewnych parametrach za pomocą sprzężenia zwrotnego z opóźnieniem
Automatyka 13/2 (2009), 469-475 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (261kB)

Grzegorz J. Nalepa

Analysis of Selected Knowledge Representation Methods in Semantic Wikis
Automatyka 13/2 (2009), 477-484 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (87kB)

Grzegorz J. Nalepa, Weronika T. Furmańska

Review of Semantic Web Technologies for GIS
Automatyka 13/2 (2009), 485-492 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (413kB)

Edward Nawarecki, Jarosław Koźlak

Agentowy model systemu logistycznego
Automatyka 13/2 (2009), 493-500 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (225kB)

Edward Nawarecki, Leszek Siwik

Agentowo-ewolucyjna platforma obliczeń optymalizacyjnych
Automatyka 13/2 (2009), 501-512 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (413kB)

Paweł Obszarski, Marek Kubale

Szeregowanie zadań wieloprocesorowych metodą kolorowania hiperkrawędzi
Automatyka 13/2 (2009), 513-519 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (210kB)

Krzysztof M. Ocetkiewicz

Algorytm branch-and-bound dla pewnego problemu szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo
Automatyka 13/2 (2009), 521-529 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (193kB)

Krzysztof Oprzędkiewicz

Implementacja algorytmów sterowania systemami o niepewnych parametrach na platformach PLC
Automatyka 13/2 (2009), 531-538 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (297kB)

Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski

Mechanizmy wyceny dóbr za pomocą uogólnionej metody Yoona i metody analizy parametrycznej
Automatyka 13/2 (2009), 539-550 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (313kB)

Tomasz Pełech-Pilichowski, Jan T. Duda

Wykorzystanie podejścia immunologicznego do prognozowania szeregów czasowych
Automatyka 13/2 (2009), 551-561 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (119kB)

Bartosz Sawik

A Weighted-Sum Mixed Integer Program for Bi-Objective Dynamic Portfolio Optimization
Automatyka 13/2 (2009), 563-571 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (125kB)

Tadeusz Sawik

A Bi-Objective Mixed Integer Program for Supplier Selection
Automatyka 13/2 (2009), 573-582 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (459kB)

Piotr Sienkiewicz

Analiza systemowa zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Automatyka 13/2 (2009), 583-592 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (890kB)

Piotr Sienkiewicz

Wartość informacji w systemach zarządzania organizacją
Automatyka 13/2 (2009), 593-599 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (128kB)

Magdalena Szymczyk, Piotr Szymczyk

Techniki programistyczne stosowane w niezawodnych komputerowych systemach sterowania
Automatyka 13/2 (2009), 601-606 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (124kB)

Piotr Szymczyk, Magdalena Szymczyk

Metody harmonogramowania procesów w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego
Automatyka 13/2 (2009), 607-614 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (91kB)

Andrzej Świątoniowski, Ryszard Gregorczyk

Analiza jakości systemu przepływu informacji w oparciu o metodykę Six Sigma
Automatyka 13/2 (2009), 615-623 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (486kB)

Andrzej Świątoniowski, Ryszard Gregorczyk, Stanisław Rabiasz

Systemy jakości w produkcji lekkich samochodów dostawczych
Automatyka 13/2 (2009), 625-634 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (476kB)

Tomasz Tuński

Rozwój okrętowych systemów produkcji pary nasyconej zdeterminowany wzrostem wydajności
Automatyka 13/2 (2009), 635-641 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (386kB)

Adam Tyński, Mariusz Makuchowski

Modelowanie i algorytm rozwiązywania problemu przepływowego z transportem
Automatyka 13/2 (2009), 643-651 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (116kB)

Grzegorz Wąchocki

Zastosowanie SOA do celów konstrukcji systemu wspomagającego ratownictwo medyczne
Automatyka 13/2 (2009), 653-661 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (224kB)

Łukasz Wrona

Gwarantowanie bezpieczeństwa w systemie z połączeniami awaryjnymi
Automatyka 13/2 (2009), 663-671 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (219kB)

Anna Zygmunt, Jarosław Koźlak, Łukasz Krupczak, Bartosz Małocha

Analiza blogów internetowych przy użyciu metod sieci społecznych
Automatyka 13/2 (2009), 673-681 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (783kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie