AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 10/3 (2006)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów
Wklejka po stronie 534

PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH IDENTYFIKACJI I STEROWANIA


Przemysław Korohoda

Analiza wrażliwościowa wyznaczanego optymalizacyjnie klirensu komórkowego w modelu dwuprzedziałowym
Automatyka 10/3 (2006), 63-69    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (506kB)

Przemysław Korohoda

Model populacji dziecięcej do weryfikacji metod analizy bioimpedancyjnej
Automatyka 10/3 (2006), 71-77    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (455kB)

Zbigniew Mikrut, Piotr Augustyniak

Mobilny system zdalnego nadzoru kardiologicznego: aspekty implementacyjno-techniczne
Automatyka 10/3 (2006), 79-90    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (297kB)

Tomasz Orzechowski, Katarzyna Chmurzyńska, Piotr Radkowski

Automatyczna ocena zaburzeń emisji głosu będących wynikiem procesów neurodegeneracyjnych w oparciu o analizę wyizolowanych głosek
Automatyka 10/3 (2006), 91-97    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (214kB)

Paweł Wołoszyn

Modelowanie chemotaksji w populacji komórek przy użyciu metod multiagentowych
Automatyka 10/3 (2006), 99-106   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (172kB)

Marek Gorgoń

Środowisko programowo-sprzętowe do akwizycji, przetwarzania i wizualizacji złożonych sygnałów w oparciu o układy FPGA nowej generacji
Automatyka 10/3 (2006), 107-116 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)

Laurent Babout

Obrazowanie za pomocą tomografii rentgenowskiej: niezbędny zasób dla materiałoznawstwa
Automatyka 10/3 (2006), 117-124 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 000kB)

Krzysztof Łukasiak, Krzysztof Przybyszewski

Analiza zależności prawdopodobieństwa rozpadu kryształu od j ego rozmiaru w symulacji ultradrobnego rozdrabniania kryształów
Automatyka 10/3 (2006), 125-133 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (207kB)

Maciej Garbacz

Planowanie ścieżki dla robota mobilnego na podstawie informacji z czujników odległościowych
Automatyka 10/3 (2006), 135-141 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (157kB)

Marcin Krupski, Agnieszka Siwocha, Andrzej Cader

Interpolacja fraktalna w grafice komputerowej - wykorzystanie nowej metody
Automatyka 10/3 (2006), 143-154 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (552kB)

Agnieszka Siwocha, Marcin Krupski, Andrzej Cader

Koncepcja fraktalnej kompresji obrazu
Automatyka 10/3 (2006), 155-166 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (438kB)

Witold Byrski, Jędrzej Byrski

Metody i algorytmy ze skończoną pamięcią dla dokładnego odtwarzania stanu
Automatyka 10/3 (2006), 167-180 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (244kB)

Leszek Rutkowski

Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem zbiorów rozmytych typu 2
Automatyka 10/3 (2006), 181-187 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (157kB)
TOMOGRAFIA PROCESOWA

Sławomir Lewandowski, Jarosław Włodarczyk

Generowanie macierzy wag na potrzeby rekonstrukcji obrazu w przemysłowej tomografii gamma
Automatyka 10/3 (2006), 189-193 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (206kB)

Volodymyr Mosorov, Dominik Sankowski, Rasif Mohd Zain

Dualny algorytm rekonstrukcji dla optycznej i elektrycznej tomografii pojemnościowej
Automatyka 10/3 (2006), 195-202 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (241kB)

Jarosław Włodarczyk, Sławomir Lewandowski

Analiza wpływu szumów na jakość rekonstrukcji w dualnym systemie tomograficznym
Automatyka 10/3 (2006), 203-208 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (201kB)

Paweł Sztuka, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski

Oprogramowanie wspomagające analizę i przetwarzanie obrazów tomograficznych
Automatyka 10/3 (2006), 209-219 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (566kB)

Robert Banasiak, Radosław Wajman, Łukasz Mazurkiewicz

Rozwój czujników w trójwymiarowej tomografii pojemnościowej
Automatyka 10/3 (2006), 221-228 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 100kB)

Mariusz R. Rząsa, Radosław Wajman

Nowa koncepcja czujnika tomografu pojemnościowego do badania przeciwprądowych przepływów gaz-ciecz
Automatyka 10/3 (2006), 229-238 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (890kB)

Andrzej Romanowski, Krzysztof Grudzień

Probabilistyczne algorytmy estymacji parametrów wybranych procesów przemysłowych
Automatyka 10/3 (2006), 239-249 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (473kB)

PRZETWARZANIE OBRAZÓW W APLIKACJACH MEDYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH


Zbigniew Rudnicki

Analiza sekwencji obrazów śladów tarcia ślizgowego kompozytów PTFE
Automatyka 10/3 (2006), 251-264 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (343kB)

Adam Sędziwy

Procedura orientowania siatek 2D
Automatyka 10/3 (2006), 265-272 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (237kB)

Roman Vorobel, Magdalena Stobińska

Wykorzystanie kontrastu stosowanego w nieostrym maskowaniu
Automatyka 10/3 (2006), 273-282 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 100kB)

Krzysztof Strzecha, Anna Fabijańska, Dominik Sankowski

Nowe algorytmy segmentacji w wysokotemperaturowym przemysłowym systemie analizy obrazów
Automatyka 10/3 (2006), 283-297 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (859kB)

Jarosław Gocławski, Patryk Anioł

Metoda segmentacji obrazów jąder komórkowych roślin w cytometrii DNA z heterogenicznym rozkładem wewnątrz jądra
Automatyka 10/3 (2006), 299-311 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (476kB)

Marcin Kuzański, Dominik Sankowski

Algorytm detekcji krawędzi w zastosowaniu do komputerowej oceny jakości przędzy
Automatyka 10/3 (2006), 313-321 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (418kB)

Zbigniew Bubliński, Mirosław Jabłoński, Zbigniew Mikrut

Analiza sekwencji filmowych w środowisku VirtualDub w oparciu o platformę FPGA
Automatyka 10/3 (2006), 323-333 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (357kB)

Zbigniew Bubliński, Zbigniew Mikrut

Efektywność wybranych metod etykietowania obiektów
Automatyka 10/3 (2006), 335-344 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (386kB)

Agnieszka Dąbrowska, Kazimierz Wiatr

Modyfikacja algorytmu E3SS estymacji ruchu na potrzeby implementacji w układach FPGA
Automatyka 10/3 (2006), 345-353 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (609kB)

Marek Gorgoń, Piotr Pawlik, Mirosław Jabłoński, Jaromir Przybyło

Modelowanie i realizacja algorytmów wideodetekcji na platformie FPGA
Automatyka 10/3 (2006), 355-364 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (561kB)

Józef Jachimski, Sławomir Mikrut

Wpływ kompresji JPEG na wykrywanie cech na obrazach cyfrowych
Automatyka 10/3 (2006), 365-371 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (334kB)

Ernest Jamro, Kazimierz Wiatr

Potokowe przetwarzanie obrazów w oparciu o środowisko EDK i magistralę OPB
Automatyka 10/3 (2006), 373-384 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (240kB)

Marek Kwiatkowski, Mariusz Kołton, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr

Softprocesor wizyjny z rekonfigurowalną listą instrukcji
Automatyka 10/3 (2006), 385-393 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (214kB)

Jacek Nowakowski, Daniel Kaczorowski, Łukasz Tomczak

Program do wizualizacji wyników w grafice 3D wykorzystujący operacje przetwarzania obrazów
Automatyka 10/3 (2006), 395-398 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (287kB)

ROZPOZNAWANIE INFORMACJI WIZYJNEJ


Piotr Pawlik, Daniel Iwaniec, Michał Iwaniec

Analiza obrazu z kamery jako podstawa interfejsu człowiek niepełnosprawny-komputer
Automatyka 10/3 (2006), 399-405 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (404kB)

Piotr Pawlik, Sławomir Mikrut

Wyszukiwanie punktów charakterystycznych na potrzeby łączenia zdjęć lotniczych
Automatyka 10/3 (2006), 407-411 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (233kB)

Jaromir Przybyło, Mirosław Jabłoński, Paweł Wołoszyn

Detekcja markerów dla celów automatycznej anotacji mimiki twarzy
Automatyka 10/3 (2006), 413-425 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (900kB)

Marek Zachara

Szybka metoda wektoryzacji krawędzi odcinkami w czasie rzeczywistym
Automatyka 10/3 (2006), 427-434 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (746kB)

Krzysztof Chrzanowski, Tomasz Raźniewski

Automatyzacja procesu oceny jakości wzmacniaczy obrazu
Automatyka 10/3 (2006), 435-445 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (658kB)

Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski

Kondensacja zbioru odniesienia metodą punktów wzajemnie najdalszych jako system sterowania pomiędzy szybkością i jakością klasyfikacji
Automatyka 10/3 (2006), 447-454 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (204kB)

Marcin Raniszewski

Stratna kompresja obrazu z wykorzystaniem aproksymacji liniowej
Automatyka 10/3 (2006), 455-470 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 000kB)

Łukasz Tomczak, Volodymyr Mosorov, Daniel Kaczorowski

Nowa metoda detekcji defektów tekstury w automatycznej inspekcji wizyjnej
Automatyka 10/3 (2006), 471-475 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (336kB)

Jerzy Zalewicz

Wizualizacja parametrów technologicznych w komputerowych układach pomiarów i regulacji
Automatyka 10/3 (2006), 477-483 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 200kB)

Marcin Bąkała, Tomasz Koszmider

Wpływ rozdzielczości kamery na dokładność wyznaczania napięcia powierzchniowego
Automatyka 10/3 (2006), 485-490 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (358kB)

Jacek Nowakowski

Detekcja ruchu obiektów w otoczeniu robota mobilnego
Automatyka 10/3 (2006), 491-495 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (119kB)

SIECI NEURONOWE


Marcin Kolibabka, Andrzej Cader

Metoda wymuszania wewnętrznych wzorców w jednokierunkowej sieci klasyfikującej
Automatyka 10/3 (2006), 497-502 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (120kB)

Joanna Grabska-Chrząstowska, Marian Fiedor, Kinga Tucholska

Weryfikacja działania sieci Kohonena przetwarzających dane ankietowe zebrane wśród studentów krakowskiej AWF
Automatyka 10/3 (2006), 503-511 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (694kB)

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU


Ryszard Tadeusiewicz

E-Administracja jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki
Automatyka 10/3 (2006), 513-529 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3 800kB)

Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz

Klasa algorytmów heurystycznych dla zagadnienia szeregowania zadań na maszynach z przezbrojeniami
Automatyka 10/3 (2006), 531-541 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (195kB)

Adam Niewiadomski

Rozmyte metody inteligentnej interpretacji danych
Automatyka 10/3 (2006), 543-558 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (259kB)

Paweł Skrzyński

Język UML 2.0 w modelowaniu relacyjnych baz danych
Automatyka 10/3 (2006), 559-570 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (278kB)

Michał Turek

Metoda opisu brył przestrzennych zużyciem regułowej reprezentacji wiedzy
Automatyka 10/3 (2006), 571-578 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (337kB)

Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Tomasz Kowalski, Piotr Błaszczyk, Grzegorz Balcerzak, Radosław Adamus

Implementacyjne aspekty otwartej platformy transportowej opartej o Peer-to-Peer
Automatyka 10/3 (2006), 579-589 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (542kB)

Tomasz Serafiński

Repozytorium konfiguracji oprogramowania, jako podstawa zaawansowanych rozwiązań zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania
Automatyka 10/3 (2006), 591-602 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (328kB)

Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Tomasz Kowalski, Piotr Błaszczyk, Grzegorz Balcerzak, Radosław Adamus

Zastosowanie otwartej platformy transportowej Peer-to-Peer do połączenia i integracji obiektowych baz danych w architekturze DataGrid
Automatyka 10/3 (2006), 603-613 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (296kB)

Bogusław Filipowicz, Joanna Kwiecień

Zastosowanie sieci kolejkowych do oceny efektywności jednostek organizacyjnych
Automatyka 10/3 (2006), 615-622 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (195kB)

Grzegorz Sowa, Zbigniew Filutowicz

Ewolucyjna treść, architektura i forma prezentacji wiedzy indywidualnego użytkownika
Automatyka 10/3 (2006), 623-627 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (103kB)

INNE


Krzysztof Przybyszewski

Zastosowanie zbiorów rozmytych do oceny testów (problemów zamkniętych)
Automatyka 10/3 (2006), 629-640 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (438kB)

Michał Krupski, Andrzej Cader

Rola kształcenia zdalnego w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Automatyka 10/3 (2006), 641-652 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (249kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie