AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 11/3 (2007)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

PRZETWARZANIE OBRAZÓW W APLIKACJACH MEDYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH


Anna Fabijańska, Dominik Sankowski

Kalibracja systemu wizyjnego z kamerą CCD na potrzeby wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych
Automatyka 11/3 (2007), 49-57 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (652kB)

Anna Fabijańska, Krzysztof Strzecha, Dominik Sankowski

Nowe podejście do usuwania szumu na drodze filtracji medianowej
Automatyka 11/3 (2007), 59-73 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 471kB)

Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Patryk Anioł

Metoda segmentacji obrazów mikroskopowych komórek roślinnych znakowanych radiograficznie do wyznaczania poziomu syntezy DNA w jądrach komórkowych
 Automatyka 11/3 (2007), 75-87 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (663kB)

Paweł Gryboś, Sławomir Mikrut

Analiza możliwości wykorzystania funkcji biblioteki "OpenCV 1.0" do automatycznego dopasowania zdjęć lotniczych
Automatyka 11/3 (2007), 89-101 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (217kB)

Marcin Janaszewski, Laurent Babout

Detekcja mostów w obrazach 3D prezentujących propagację pęknięć korozyjnych naprężeniowych w stali nierdzewnej
Automatyka 11/3 (2007), 103-114 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 536kB)

Jacek Nowakowski

Algorytmy sterowania robotem mobilnym w otoczeniu ruchomych przeszkód
Automatyka 11/3 (2007), 115-125 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (668kB)

Jacek Nowakowski, Adam Mencwal, Paweł Kośla

Rekonstrukcja otoczenia robota mobilnego przy wykorzystaniu systemu stereowizyjnego
Automatyka 11/3 (2007), 127-140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (673kB)

Piotr Pawlik, Sławomir Mikrut

Porównanie dokładności metod wyznaczania punktów charakterystycznych na parach zdjęć lotniczych
 Automatyka 11/3 (2007), 141-147 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 831kB)

Marcin Pietroń, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr

Metodyka sprzętowej akceleracji obliczeń w środowisku obliczeniowym komputerów dużej mocy
Automatyka 11/3 (2007), 149-156 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (121kB)

Łukasz Tomczak, Joanna Chałubiec

Pomiar parametrów pęcherzy gazu w kolumnie aeracyjnej z wykorzystaniem technik przetwarzania i analizy obrazów
Automatyka 11/3 (2007), 157-163 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (689kB)

Roman Vorobel, Magdalena Stobińska

Przetwarzanie obrazu i jego uogólniony kontrast względny
Automatyka 11/3 (2007), 165-171 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (114kB)

PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH IDENTYFIKACJI I STEROWANIA


Marcin Bąkała, Tomasz Koszmider

System wizyjny do wyznaczania rozpływności lutów
Automatyka 11/3 (2007), 173-177 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (578kB)

Przemysław Korohoda

Modelowanie hemodializy na podstawie danych pomiarowych - procedura optymalizacyjna dla modelu dwuprzedziałowego
Automatyka 11/3 (2007), 179-184 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (269kB)

Przemysław Korohoda

Wyznaczanie reprezentacji zastępczej dla dyskretnej filtracji niestacjonarnej - rozważania wstępne
Automatyka 11/3 (2007), 185-191 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (427kB)

Artur Sierszeń

Modyfikacja algorytmu Changa z wykorzystaniem metody znajdowania punktów najbliższych
Automatyka 11/3 (2007), 193-202 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (868kB)

Mariusz Świder

Wpływ filtracji cyfrowej na predykcję cen i zapasów miedzi
Automatyka 11/3 (2007), 203-216 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 728kB)

Piotr Urbanek, Jacek Kucharski, Aleksander Olczyk

Algorytm identyfikacji własności dynamicznych czujników temperatury metodą korekcji dwutorowej
 Automatyka 11/3 (2007), 217-226 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (544kB)

Paweł Wołoszyn

Interfejs analizy ruchów wskaźnika w przeglądarce internetowej
Automatyka 11/3 (2007), 227-232 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (155kB)

Piotr Zięcik

Wybór sprzętowej platformy dla mobilnego systemu nadzoru kardiologicznego
Automatyka 11/3 (2007), 233-243 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (773kB)

ROZPOZNAWANIE INFORMACJI WIZYJNEJ


Mirosław Jabłoński

Inteligentna kamera - podsystem automatycznej kalibracji barwnej
Automatyka 11/3 (2007), 245-255 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (288kB)

Jaromir Przybyło

Śledzenie cech charakterystycznych twarzy w systemie rozpoznawania mimiki
Automatyka 11/3 (2007), 257-266 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (874kB)

TOMOGRAFIA PROCESOWA


Robert Banasiak, Łukasz Mazurkiewicz, Radosław Wajman

Algorytm wyznaczania rozkładu potencjału elektrycznego dla trójwymiarowej tomografii pojemnościowej oparty na metodzie symulowanego ładunku
Automatyka 11/3 (2007), 267-280 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 964kB)

Krzysztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Andrzej Romanowski, Robert Banasiak, Radosław Wajman, Wuquiang Yang, Dominik Sankowski

Metodyka porównania tomografów pojemnościowych
Automatyka 11/3 (2007), 281-294 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 653kB)

Włodzimierz Mosorow

Wyznaczanie okien czasowych do obliczania parametrów przepływu w tomografii elektrycznej
Automatyka 11/3 (2007), 295-300 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (157kB)

Rafał Przywarski, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Mariusz Rząsa, Radosław Wajman

Metody wyznaczania map czułości dla systemu tomografii optycznej
Automatyka 11/3 (2007), 301-310 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (357kB)

Mariusz Rząsa, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Radosław Wajman

Optyczny tomograf procesowy składający się z pięciu projekcji
Automatyka 11/3 (2007), 311-321 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 548kB)

Jarosław Włodarczyk, Sławomir Lewandowski

Zalety dualnego systemu tomograficznego na tle klasycznej tomografii gamma
Automatyka 11/3 (2007), 323-328 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (329kB)

SIECI NEURONOWE


Anna Czechowicz, Zbigniew Mikrut

Wykorzystanie sieci Kohonena do selekcji podobrazów na potrzeby dopasowania zdjęć lotniczych
Automatyka 11/3 (2007), 329-343 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 041kB)

Joanna Grabska-Chrząstowska, Jan Kulpa, Urszula Rychlik

Zastosowanie sieci neuronowych do predykcji przeżycia w przypadku raka jajnika
Automatyka 11/3 (2007), 345-353 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (151kB)

Zbigniew Mikrut

Tworzenie reprezentacji obszarów zdjęć lotniczych za pomocą sieci neuronowych klasy PCNN
Automatyka 11/3 (2007), 355-364 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (274kB)

Patryk Orzechowski, Zbigniew Mikrut

Strategie poprawy efektywności uczenia sieci neuronowej
Automatyka 11/3 (2007), 365-374 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (757kB)

Paweł Wołoszyn

Model sieci neuronowej zliczającej obiekty w obrazie
Automatyka 11/3 (2007), 375-382 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 724kB)

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU


Ewa Dudek-Dyduch, Edyta Kucharska, Lidia Dutkiewicz

Algorytmy z szacowaniem kosztów w kryterium lokalnym dla problemu szeregowania zadań
Automatyka 11/3 (2007), 383-395 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (164kB)

Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska

Dwupoziomowy algorytm dla problemu udostępniania pól eksploatacyjnych
Automatyka 11/3 (2007), 397-407 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (174kB)

Bogusław Filipowicz, Joanna Kwiecień

Modelowanie efektywności reklamy
Automatyka 11/3 (2007), 409-416 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (243kB)

Szymon Grabowski, Sebastian Deorowicz

Web Log Compression
Automatyka 11/3 (2007), 417-424 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (120kB)

Bartłomiej Gudowski, Jarosław Wąs

Wybrane algorytmy szeregowania na przykładzie obsługi pętli tramwajowej
Automatyka 11/3 (2007), 425-431 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (170kB)

Maciej Szmit, Izabela Politowska

Mierniki bezpieczeństwa informatycznego a niektóre przestępstwa komputerowe
Automatyka 11/3 (2007), 433-451 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (316kB)

INFORMATYKA W EDUKACJI


Joanna Kwiecień, Paweł Wołoszyn

Oczekiwania studentów wobec technik e-learningowych
Automatyka 11/3 (2007), 453-458 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (96kB)

Dominik Sankowski

Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji szkolnej
Automatyka 11/3 (2007), 459-472 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (336kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie