AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 1 (533) 2018


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

ADAM HEYDUK

Machine vision monitoring and particle size feed analysis
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 7-11 Article:   pdf  pdf  (1.0MB)
Wizyjny monitoring i analiza granulometryczna nadawy
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 12-16 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,0MB)

PIOTR CHELUSZKA, PIOTR SOBOTA, GRZEGORZ GŁUSZEK

Experimental investigation of dynamic impact of roadheader on floor
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 17-27 Article:   pdf  pdf  (5,0MB)
Doświadczalne badania oddziaływania dynamicznego kombajnu chodnikowego na podłoże
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 28-38 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,1MB)

KRZYSZTOF KRAUZE, KRZYSZTOF KOTWICA

Innovative mining machinery solutions developed at Department of Mining, Dressing, and Transport Machines, AGH University of Science and Technology
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 39-52 Article:   pdf  pdf  (1,7MB)
Innowacyjne rozwiązania maszyn górniczych opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 53-66 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,6MB)

JACEK KARLIŃSKI, PAULINA DZIAŁAK, KRZYSZTOF JACEK BAŁCHANOWSKI, SŁAWOMIR WUDARCZYK

Development and analysis of kinematics of working unit of self-propelled drilling ma-chine
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 67-73 Article:   pdf  pdf  (1,3MB)
Opracowanie oraz analiza kinematyki układu roboczego samojezdnej maszyny wiercącej
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 74-80 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,3MB)

RAJMUND HORST, MAREK MODRZIK, PAWEŁ FICEK, MAREK ROTKEGEL, ANDRZEJ PYTLIK

Corroded steel support friction joint load capacity studies as found in Piast-Ziemowit coal mine
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 81-87 Article:   pdf  pdf  (3,1MkB)
Badania nośności skorodowanych złączy ciernych obudowy odrzwiowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 88-94 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,0MB)

LESZEK ŻYREK, WOJCIECH ZASADNI, JAN LUBRYKA, RAFAŁ SZOŁTYSIK

ENDIS 4.0 as replay on requirements of Industry 4.0 in field of power supply and automation for mining
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 95-100 Article:   pdf  pdf  (2,8MB)
ENDIS 4.0 jako odpowiedź na wymagania Przemysłu w obszarze zasilania i sterowania dla górnictwa
Mining – Informatics, Automation and ... 1(533) (2018), 101-106 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie