AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 4 (540) 2019


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

ROMAN GĄSKA, ZBIGNIEW WOLNY, MARIUSZ MYRLAK, MARCIN KRUK, TOMASZ KARPIEL

The improvement of work safety and the functionality increase of operating the mine shaft hoist at the Tauron Wydobycie S.A. Z.G. Sobieski
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 7-13 Article:   pdf  pdf  (1,6MB)
Poprawa bezpieczeństwa pracy i zwiększenie funkcjonalności prowadzenia ruchu w górniczym wyciągu szybowym (Tauron Wydobycie S.A. Z.G. Sobieski)
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 14-20 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,7MB)

MICHAŁ STAWOWIAK, ZENON ROŻENEK

An assessment of rope durability in mining shaft hoists
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 21-29 Article:   pdf  pdf  (1,6MB)
Ocena trwałości lin pracujących w górniczych wyciągach szybowych
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 30-38 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,9MB)

MAREK PŁACHNO, SŁAWOMIR BARANOWSKI, IRENEUSZ OŚLIŹNIOK

Difficulties related to the renovation of the reinforcement of the V shaft at PGG Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 39-46 Article:   pdf  pdf  (1,6MB)
Trudności związane z remontem zbrojenia szybu V w PGG Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 47-54 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,6MB)

TOMASZ CICHY, ARTUR SEKTA

Pressure monitoring in powered support legs in selected longwalls at Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 55-60 Article:   pdf  pdf  (4,5MB)
Monitorowanie ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej w wybranych ścianach w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 4(540) (2019), 61-66 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie