AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 2 (534) 2018


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

LESZEK ŻYREK, WOJCIECH ZASADNI, JAN LUBRYKA, DAWID JENDROSKA

Mobile lighting of passenger and material monorails stations
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 7-11 Article:   pdf  pdf  (2,4MB)
Mobilne oświetlenie stacji osobowych i materiałowych kolejek podwieszonych
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 12-16 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,3MB)

PRZEMYSŁAW KĘDZIERSKI

Review of electrostatic hazards in hard coal mining
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 17-23 Article:   pdf  pdf  (862kB)
Przegląd zagrożeń od elektryczności statycznej w górnictwie węgla kamiennego
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 24-30 Pełny tekst:   pdf  pdf  (621kB)

EDWARD PIECZORA, PIOTR DOBRZANIECKI

About requirements for diesel drives used in hard coal mine underground workings
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 31-39 Article:   pdf  pdf  (2,4MB)
O wymaganiach dla napędów spalinowych do podziemnych wyrobisk kopalń węgla kamiennego
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 40-48 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,3MB)

GÁBOR LADÁNYI

Condition monitoring experiences of machines in Hungarian Mârkushegy underground mine
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 49-53 Article:   pdf  pdf  (354kB)
Doświadczenia związane z monitoringiem stanu maszyn w węgierskiej kopalni Markushegy
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 54-58 Pełny tekst:   pdf  pdf  (384kB)

ŁUKASZ BOŁOZ

Longwall shearers for exploiting thin coal seams as well as thin and highly inclined coal seams
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 59-65 Article:   pdf  pdf  (2,8MB)
Kombajny ścianowe do eksploatacji cienkich oraz cienkich i silnie nachylonych pokładów węgla kamiennego
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 66-72 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,8MB)

KATARZYNA MIDOR, WITOLD BIAŁY, JURAJ RUŽBARSKÝ

Significance of chain quality in work safety
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 73-78 Article:   pdf  pdf  (0,9MB)
Znaczenie jakości łańcuchów dla bezpieczeństwa pracy
Mining – Informatics, Automation and ... 2(534) (2018), 79-84 Pełny tekst:   pdf  pdf  (0,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie