AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 3 (543) 2020


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

JERZY GAS

lnnovative solutions in the products of SAG Sp. z o.o. (LLC)
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 7-15 Article:   pdf  pdf  (6,1MB)
Innowacyjne rozwiązania w produktach SAG Sp. z o.o.
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 16-24 Pełny tekst:   pdf  pdf  (6,2MB)

TOMASZ MUSIAŁ

Design of suspended rail reinforcement
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 25-28 Article:   pdf  pdf  (1,1MB)
Projekt wzmocnienia szyny kolejki podwieszonej
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 29-32 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,1MB)

GRZEGORZ MUSIAŁ, MARCIN KIEŁTYKA

Physical phenomena and chemical reactions: the production of a conveyor belt
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 33-37 Article:   pdf  pdf  (1,3MB)
Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne: produkcja taśmy transporterowej
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 38-42 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,3MB)

KRZYSZTOF PACZEŚNIOWSKI, PIOTR KALISZ

Selected test methods for pipes and manholes used in mining areas
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 43-51 Article:   pdf  pdf  (3,2MB)
Wybrane metody badań rur i studzienek kanalizacyjnych stosowanych na terenach górniczych
Mining – Informatics, Automation and ... 3(543) (2020), 52-60 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie