AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 3 (551) 2022


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

JAN KUREK, TOMASZ WYDRO

The mining of igneous rocks – mining technology exemplified by the “ZALAS” Porphyry Mine
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 7-13 Article:   pdf  pdf  (8,0MB)
Małopolskie górnictwo skał magmowych – technologia wydobycia na przykładzie Kopalni Porfiru „Zalas”
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 14-20 Pełny tekst:   pdf  pdf  (7,9MB)

PIOTR KULINOWSKI

Directions for reducing the energy consumption of mining belt conveyors
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 21-27 Article:   pdf  pdf  (1,5MB)
Kierunki zmniejszenia energochłonności górniczych przenośników taśmowych
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 28-34 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,5MB)

ZYGMUNT ZUSKI

The creation of a new transportation route near the Crystal Grotto in the “Wieliczka” Salt Mine through the construction of a fore-shaft equipped with a transportation device
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 35-43 Article:   pdf  pdf  (15,3MB)
Wytyczenie nowej drogi transportowej w rejonie Grot Kryształowych Kopalni Soli „Wieliczka” w postaci szybiku z urządzeniem transportowym
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 44-52 Pełny tekst:   pdf  pdf  (15,3MB)

BEATA BORSKA, DAWID SZURGACZ, JAN GIL

Development of a charging system ensuring the load-carrying capacity for powered roof support
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 53-60 Article:   pdf  pdf  (1,7MB)
Rozwój układu doładowania dla zapewnienia podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej
Mining – Informatics, Automation and ... 3(551) (2022), 61-68 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie