AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 1 (541) 2020


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia
Thanks/Podziękowania

FRANCISZEK PLEWA, IWONA JONCZY, KRZYSZTOF FILIPOWICZ

70 years of the Faculty of Mining, Safety Engineering, and Industrial Automation of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 7-12 Article:   pdf  pdf  (5,4MB)
70 lat Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 13-18 Pełny tekst:   pdf  pdf  (5,4MB)

MICHAŁ PIETRUCH, ANDRZEJ MŁYNIEC, ANDRZEJ WETULA

An overview and review of testing methods for the verification and validation of ADAS, active safety systems, and autonomous driving
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 19-27 Article:   pdf  pdf  (3,3MB)
Przegląd i perspektywa metod testowania wykorzystywanych do weryfikacji i walidacji ADAS, systemów aktywnego bezpieczeństwa oraz jazdy autonomicznej
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 28-36 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,3MB)

JACEK KORSKI

The efficiency of a boiter miner - requirements and constraints
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 37-44 Article:   pdf  pdf  (3,7MB)
Efektywność kombajnu chodnikowego typu Boiter Miner - wymagania i ograniczenia
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 45-52 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,1MB)

DOMINIK LESZCZUK

Ready for new challenges - PeBeKa S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 53-58 Article:   pdf  pdf  (2,8MB)
Gotowi na nowe wyzwania - PeBeKa S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 1(541) (2020), 59-64 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,8MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie