AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 2 (530) 2017


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

MARIAN HYLA

Universal server for monitoring industrial devices using web browser
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 7-14 Article:   pdf  pdf  (1,7MB)
Uniwersalny serwer do monitorowania urządzeń przemysłowych za pomocą przeglądarki internetowej
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 15-22 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,7MB)

TOMASZ JANOSZEK

Numerical simulation of underground coal gasification process in "Barbara" Experimental Mine
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 23-32 Article:   pdf  pdf  (4,6MB)
Symulacja numeryczna możliwości prowadzenia procesu podziemnego zgazowania pokładów węgla w Kopalni Doświadczalnej „Barbara"
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 33-42 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,9MB)

ADAM MAREK

Operation analysis of leakage protection including auxiliary current source operating as series ohmmeter systems
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 43-50 Article:   pdf  pdf  (700kB)
Analiza działania centralnych zabezpieczeń upływowych z pomocniczym źródłem prądowym pracujących w układzie omomierza szeregowego
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 51-58 Pełny tekst:   pdf  pdf  (702kB)

PIOTR CHELUSZKA, MARIAN DOLIPSKI, PIOTR SOBOTA

Significance of cutting process parameters as related to improving dynamic state of roadheader and minimizing power consumption
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 59-68 Article:   pdf  pdf  (3,2MB)
Znaczenie parametrów procesu urabiania w aspekcie poprawy stanu dynamicznego kombajnu chodnikowego oraz minimalizacji zapotrzebowania mocy
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 69-79 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3.0MB)

KRZYSZTOF KRAUZE, WALDEMAR RĄCZKA, MAREK SIBIELAK, JAROSŁAW KONIECZNY, DARIUSZ KUBIAK, HENRYK CULER, DANIEL BAJUS

Automated transfer point URB/ZS-3
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 80-85 Article:   pdf  pdf  (2,0MB)
Zautomatyzowany punkt przesypowy URB/ZS-3
Mining – Informatics, Automation and ... 2 (530) (2017), 86-91 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie