AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 1 (529) 2017


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

JERZY MRÓZ, DARIUSZ FELKA, ADAM BROJA, MARCIN MAŁACHOWSKI

Devices for measuring ventilation parameters and methane concentration as well as concept of complex monitoring of methane hazard in longwall area
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 7-18 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,2MB)

MARIAN HYLA

Diagnostics and monitoring of microprocessor-controlled excitation power supply unit for synchronous motors
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 19-25 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

KRZYSZTOF KRAUZE, ŁUKASZ BOŁOZ, TOMASZ WYDRO, KAMIL MUCHA

Durability testing of tangential-rotary picks made of different materials
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 26-34 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,9MB)

SERGEI IVANOWICH KUCHUK-YATSENKO, PIOTR MIKHAILOVICH RUDENKO, VALERY SEMIONOVICH GAVRYSH, ALEXANDR VLADIMIROVICH DIDKOVSKY, VALENTINA IVANOVNA SHVETS, EVGENI VALENTINOVICH ANTIPIN, PIOTR WOJTAS, ARTUR KOZŁOWSKI

Real-time operational control in information management system for flash-butt welding of rails
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 35-42 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (896kB)

SŁAWOMIR CHMIELARZ, TOMASZ MOLENDA, PIOTR SZYMAŁA, WOJCIECH KORSKI

Conditions for using digital isolators in intrinsically safe applications
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 43-48 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (570kB)

JERZY MRÓZ, DARIUSZ FELKA, ADAM BROJA, MARCIN MAŁACHOWSKI

Urządzenia pomiarowe parametrów wentylacyjnych i stężenia metanu oraz koncepcja kompleksowego monitorowania zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 49-60 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,9MB)

MARIAN HYLA

Diagnostyka i monitorowanie pracy mikroprocesorowo sterowanego bloku zasilania wzbudzenia silnika synchronicznego
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 61-67 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

KRZYSZTOF KRAUZE, ŁUKASZ BOŁOZ, TOMASZ WYDRO, KAMIL MUCHA

Badania trwałości noży styczno-obrotowych wykonanych z różnych materiałów
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 68-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,9MB)

SERGEI IVANOWICH KUCHUK-YATSENKO, PIOTR MIKHAILOVICH RUDENKO, VALERY SEMIONOVICH GAVRYSH, ALEXANDR VLADIMIROVICH DIDKOVSKY, VALENTINA IVANOVNA SHVETS, EVGENI VALENTINOVICH ANTIPIN, PIOTR WOJTAS, ARTUR KOZŁOWSKI

Kontrola operacyjna w informacyjnym systemie zarządzania zgrzewaniem doczołowym szyn realizowana w czasie rzeczywistym
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 77-84 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (951kB)

SŁAWOMIR CHMIELARZ, TOMASZ MOLENDA, PIOTR SZYMAŁA, WOJCIECH KORSKI

Warunki stosowania izolatorów cyfrowych w aplikacjach iskrobezpiecznych
Mining – Informatics, Automation and ... 1 (529) (2017), 85-90 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (580kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie