AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 2 (542) 2020


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

DAWID SZURGACZ, ŁUKASZ BAZAN, KONRAD TRZOP, RYSZARD DIEDERICHS

A wireless pressure parameters visualization system of a powered roof support on the example of Polish mines
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 7-14 Article:   pdf  pdf  (3,8MB)
Bezprzewodowy system wizualizacji parametrów ciśnienia zmechanizowanej obudowy ścianowej na przykładzie polskich kopalń
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 15-22 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,8MB)

PIOTR CABAN, KAZIMIERZ STOIŃSKI, MAREK ROTKEGEL, SYLWESTER RAJWA, ADAM GNATOWSKI, KRZYSZTOF PACZEŚNIOWSKI

The evolution of steel frame sets for longwall development drifts
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 23-40 Article:   pdf  pdf  (12,1MB)
Rozwój konstrukcji stalowych odrzwi do rozcinek ścianowych
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 41-58 Pełny tekst:   pdf  pdf  (12,1MB)

JANINA ŚWIĄTEK, KAZIMIERZ STOIŃSKI, KONRAD STYRYLSKI

A contribution to the design of powered roof support for operations in a rockburst-hazardous environment
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 59-64 Article:   pdf  pdf  (4,7MB)
Przyczynek do projektowania konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej przeznaczonej do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 65-70 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,9MB)

WITOLD FRĄC, ANDRZEJ PYTLIK, KRZYSZTOF PACZEŚNIOWSKI

Strength testing of rock and ground anchor rods under static and dynamic loads
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 71-78 Article:   pdf  pdf  (3,1MB)
Badania wytrzymałościowe żerdzi kotwi górniczych i gruntowych przy obciążeniu statycznym i dynamicznym
Mining – Informatics, Automation and ... 2(542) (2020), 79-86 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie