AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 4 (552) 2022


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

TOMASZ BUDNIOK, BERNARD KRAKOWCZYK, ANDRZEJ TOR, WOJCIECH ZASADNI LESZEK ŻYREK

Modern means of underground transport – technical and economic effects and benefits to the working environment resulting from the operation of VOLTER monorail battery-powered locomotives
Mining – Informatics, Automation and ... 4(552) (2022), 7-13 Article:   pdf  pdf  (1,4MB)
Nowoczesne środki transportu dołowego – efekty techniczne i ekonomiczne oraz korzyści dla środowiska pracy wynikające z eksploatacji podwieszonych ciągników akumulatorowych typu VOLTER
Mining – Informatics, Automation and ... 4(552) (2022), 14-20 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,3MB)

GRZEGORZ WĄS, ADAM KLUSKA, MAREK SOBOLOWSKI, MARCIN GARBACZ, MARCIN PAŁKA, MAREK WOJTAS

Underground water monitoring and visualisation system at the Piast-Ziemowit Hard Coal Mine, Ziemowit Operation
Mining – Informatics, Automation and ... 4(552) (2022), 21-31 Article:   pdf  pdf  (3,5MB)
System monitoringu i wizualizacji wód dołowych w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Mining – Informatics, Automation and ... 4(552) (2022), 32-42 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,6MB)

GRZEGORZ WOJDYŁO

Betek modern tool systems
Mining – Informatics, Automation and ... 4(552) (2022), 43-47 Article:   pdf  pdf  (2,2MB)
Nowoczesne systemy narzędziowe Betek
Mining – Informatics, Automation and ... 4(552) (2022), 48-52 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie