AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 2 (550) 2022


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

MAREK WOJTAS, DAMIAN KAZUBIŃSKI, KLAUDIUSZ PILARZ

AN INNOVATIVE CROSSING POWERED SUPPORT OF THE HENNLICH-20/43-CH TYPE
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 7-11 Article:   pdf  pdf  (1,4MB)
Innowacyjna obudowa zmechanizowana skrzyżowania typu HENNLICH-20/43-CH
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 12-16 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,4MB)

SZYMON RĘCZKOWICZ

Mechatronic design of a two-wheeled mobile platform
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 17-34 Article:   pdf  pdf  (5,7MB)
Mechatroniczny projekt dwukołowej platformy mobilnej
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 35-52 Pełny tekst:   pdf  pdf  (5,0MB)

WALDEMAR WÓJCICKI, MICHAŁ WÓJCICKI

The use of mine warehouse stocks for the correct completion of mining belt conveyors
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 53-60 Article:   pdf  pdf  (548kB)
Wykorzystanie zapasów magazynowych kopalń do poprawnej kompletacji górniczych przenośników taśmowych
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 61-68 Pełny tekst:   pdf  pdf  (540kB)

JAN GIL, KAZIMIERZ STOIŃSKI, TOMASZ KARCZEWSKI, GRZEGORZ PUTANOWICZ

Technologies used in the manufacture and repair of machinery and equipment at ZRP “Bieruń”
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 69-76 Article:   pdf  pdf  (5,9MB)
Technologie wykorzystywane w produkcji oraz remontach maszyn i urządzeń w ZRP „Bieruń”
Mining – Informatics, Automation and ... 2(550) (2022), 77-84 Pełny tekst:   pdf  pdf  (5,5MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie