AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 1 (537) 2019


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia
Reviewers/Recenzenci

VITALII PANCHUK, OLEH ONYSKO, TETIANA LUKAN, IULIIA MEDVID

Theoretical study of dependence of screwing of drilling-pipe connector on thread-process cutting tool profile
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 7-17 Article:   pdf  pdf  (1,8MB)
Teoretyczne badania zależności wkręcania zworników w rurach wiertniczych od profilu krawędzi skrawania noża tokarskiego
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 18-28 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,8MB)

KRZYSZTOF KRAUZE, WALDEMAR RĄCZKA, GRZEGORZ STOPKA

Project and test results of new solution for powered roof support for low seams
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 29-33 Article:   pdf  pdf  (2,5MB)
Projekt i badania stanowiskowe nowego typu obudowy zmechanizowanej do pokładów cienkich
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 34-39 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,5MB)

TOMASZ SIOSTRZONEK, PIOTR TRÓJCA, JAKUB WÓJCIK

Winding machine additional overload state indication as supporting solution for mine shaft hoist operators
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 40-43 Article:   pdf  pdf  (2,1MB)
Dodatkowa sygnalizacja stanów przeciążenia silnika maszyny wyciągowej jako czynnik wspomagający pracę osób obsługujących górniczy wyciąg szybowy
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 44-47 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,0MB)

MARIUSZ WOSZCZYŃSKI, JAROSŁAW TOKARCZYK, KRZYSZTOF MAZUREK, ANDRZEJ PYTLIK

Monitoring of loads in arch support with wire strain gauge
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 48-58 Article:   pdf  pdf  (8,1MB)
Monitorowanie obciążeń w obudowie łukowej z zastosowaniem przetworników strunowych
Mining – Informatics, Automation and ... 1(537) (2019), 59-69 Pełny tekst:   pdf  pdf  (6,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie