AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 3 (531) 2017


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

ADAM MAREK

Influence of indirect frequency converters on operation of central leakage protection in underground coalmine networks
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 9-14 Article:   pdf  pdf  (610kB)
Wpływ pośrednich przemienników częstotliwości na pracę zabezpieczeń upływowych w dołowych sieciach kopalnianych
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 15-20 Pełny tekst:   pdf  pdf  (614kB)

JÓZEF SUCHOŃ, STANISŁAW TYTKO, PAWEŁ MENDYKA

Armored face conveyor's smooth velocity control for increased durability
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 21-30 Article:   pdf  pdf  (2,1MB)
Płynne sterowanie prędkością ścianowych przenośników zgrzebłowych w celu zwiększenia ich trwałości
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 31-41 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,9MB)

BANERJEE SUMIT

Performance augmentation of continuous miner based system in India: a reliability based approach
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 42-48 Article:   pdf  pdf  (555kB)
Zwiększenie wydajności kombajnów chodnikowych urabiających liniowo stosowanych w podstawowym systemie eksploatacyjnym w Indiach - podejście oparte na niezawodności
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 49-56 Pełny tekst:   pdf  pdf  (606kB)

PIOTR WOJTAS, ARTUR KOZŁOWSKI, MAREK WOJTAS

Digitization of Polish mining industry by reducing costs and improving safety and quality of finished product
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 57-66 Article:   pdf  pdf  (3,1MB)
Cyfryzacja polskiego górnictwa metodą obniżenia kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa oraz jakości produktu końcowego
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 67-76 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3.2MB)

RAJMUND MANN, KAMIL CZERWIŃSKI, KAMIL MATUSIK

Analysis of cutting picks trajectory and cutterhead vibrations of roadheader with use of high-speed cameras
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 77-84 Article:   pdf  pdf  (2,8MB)
Analiza trajektorii ruchu noży i drgań głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego z wykorzystaniem kamer szybkich
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 85-92 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,5MB)

KRZYSZTOF FILIPOWICZ, MARIUSZ KUCZAJ, MACIEJ KWAŚNY, KRZYSZTOF TWARDOCH

Safety of mining machinery drives - selected issues
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 93-102 Article:   pdf  pdf  (4,2MB)
Bezpieczeństwo układów napędowych maszyn górniczych - zagadnienia wybrane
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 103-112 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,9MB)

JACEK FELIKS

Innovative solution of coal slurry mixer
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 113-119 Article:   pdf  pdf  (1,8MB)
Innowacyjne rozwiązanie mieszalnika mułów węglowych
Mining – Informatics, Automation and ... 3 (531) (2017), 120-126 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie