AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Wydanie specjalne - Nawarstwienia historyczne Krakowa


Wydanie specjalne (2007)Redaktorzy
Lista Abstraktów

Filmy:
Krótki film nakręcony w Hotelu na Gródku, miejscu bardzo ważnym w historii Krakowa. O badaniach nawarstwień historycznych ujawnionych podczas prac budowlanych opowiada dr hab. Piotr Szlezynger
(avi 125 135kB)

Zwiastun filmu: "Wypowiedzi o Krakowie zapisem dziejów miasta." Czyta Jan Peszek
(avi 49 520kB)

Karolina Grodziska

Wypowiedzi o Krakowie zapisem dziejów miasta
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (1 697kB)

Bogusław Krasnowolski

Nawarstwienia historyczne: dokument i zabytek
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (177kB)

Emil Zaitz, Michał Zaitz

Nawarstwienia na średniowiecznych osadach z terenu Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (105kB)

Antoni Tajduś, Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura

Doświadczenia AGH w badaniu i zabezpieczaniu podziemi Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf  (1 221kB)

Tomasz Czapliński, Jarosław Malik, Wojciech Dąbrowski

Kanały blokowe Krakowa w ujęciu historycznym i obecnie
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    ( 171kB)

Stanisław Rybicki, Piotr Krokoszyński, Janusz Herzig

Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (392kB)

Aldona Bieniek, Agnieszka Wacnik, Krystyna Wasylikowa, Irena Gluza

Rola roślin w życiu dawnych mieszkańców Krakowa: nawarstwienia archeologiczne, jako źródła archiwalne
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (79kB)

Marek Krąpiec

Dendrochronologia w badaniach przeszłości Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (112kB)

Jacek Rajchel

Tradycyjne bruki Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (70kB)

Elżbieta Greiner-Wronowa

Inżynieria materiałowa w ochronie dziedzictwa kulturowego
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (767kB)

Marek Górski

Prawna ochrona powierzchni ziemi i odpowiedzialność za szkody wyrządzone w powierzchni ziemi
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (268kB)

Piotr Szlezynger

Inwestorzy i ich odkrycia-muzeum archeologiczne na Gródku
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf  (1 421kB)

Mieczysław Czuma

Gościnni, skromni, wstrzemięźliwi
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (69kB)

Elżbieta Supranowicz

Średniowieczne nazwy ulic Krakowa, związane z działalnością gospodarczą
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (102kB)

Jerzy Duda

Funkcje i znaczenie utwardzania nawierzchni w terenach zabudowanych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (66kB)

Józef Żychowski, Maciej Pawlikowski, Jan Lach

Wpływ wybranych krakowskich cmentarzy na środowisko
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (288kB)

Tadeusz Sokołowski

Topograficzne tło osadnictwa w Krakowie
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (67kB)

Maciej Pawlikowski

Badania mineralogiczne wybranych obszarów Krakowa, jako podstawa rekonstrukcji przeszłości
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (704kB)

Marta Wardas

Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (498kB)

Antoni S. Kleczkowski, Mariusz Czop, Jacek Motyka, Lucyna Rajchel

Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne na terenie miasta Krakowa – złożony obraz wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (65kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie