AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 19 (2015)Editors

Maciej Pawlikowski, Agnieszka Bieniek, Jacek Motyka, Kamil Juśko, Tadeusz Niedźwiedzki

INVESTIGATION OF POROSITY OF HUMAN FEMUR HEAD AS INDICATOR OF OSTEOPOROSIS

Badania porowatości głowy kości udowej człowieka jako wskaźnik osteoporozy
Auxiliary Sciences in Archaeology... 19 (2015), 1-32 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,3MB)

Krzysztof Barański, Maciej Pawlikowski

MINERALOGICAL INVESTIGATION OF ELECTRODES OF HEART STYMULATOR

Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników serca
Auxiliary Sciences in Archaeology... 19 (2015), 1-78 Pełny tekst:   pdf  pdf    (96,8MB)

Maciej Pawlikowski

OSTEOPOROSIS AS A SOURCE OF TISSUES MINERALIZATION. RESULTS OF RESEARCH ON OSTEOPOROSIS THERAPY AND DISSOLUTION OF ARTERIES MINERALIZATION

Osteoporoza jako źródło mineralizacji tkanek. Wyniki badań nad osteoporozą i rozpuszczaniem mineralizacji tętnic
Auxiliary Sciences in Archaeology... 19 (2015), 1-22 Pełny tekst:   pdf  pdf    (5,3MB)

Andrzej Broszkiewicz, Maciej Pawlikowski, Adam Kwinta, Katarzyna Chyła

RESULTS OF BIOMINERALOGICAL INVESTIGATION OF PROSTATE

Wyniki badań biomineralogicznych prostaty
Auxiliary Sciences in Archaeology... 19 (2015), 1-22 Pełny tekst:   pdf  pdf    0,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie