AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 13 (2012)Editors

Maciej Pawlikowski, Agnieszka Bieniek

MINERAOLOGICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF THE HISTORIC OBJCTS FOUND IN THE KATYN GRAVES AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY PREVENTING THEIR FUTURE DESTRUCTION

Badania mineralogiczno-chemiczne obiektów historycznych znalezionych w grobach Katyńskich i technologia ich zabezpieczenia przed zniszczeniem
Auxiliary Sciences in Archaeology... 13 (2012), 1-27 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,2MB)

Maciej PAWLIKOWSKI, Marta WARDAS , Marian Kosuth

GEOCHEMICZNE ROZPOZNANIE ZJAWISK HYDROTERMALNEJ MINERALIZACJI SKAŁ REJONU PIENIŃSKIEGO PASA SKAŁKOWEGO
Auxiliary Sciences in Archaeology... 13 (2012), 1-11 Pełny tekst:   pdf  pdf    (452kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie