AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Special edition of Journal, whole in Polish. Contains conference materials about 650th anniversary of Cracow city


Wydanie specjalne (2009)Lista wykładów

Leszek Mazan

POLSKA PRAGA - CZESKI KRAKÓW
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  13:37   film  mp4  (56,9MB)

Michał Niezabitowski

PODZIEMNA EKSPOZYCJA POD RYNKIEM GŁÓWNYM
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  27:52   film  mp4  (114,7MB)

Cezary Buśko

OSOBLIWE POCHÓWKI NA KRAKOWSKIM RYNKU GLÓWNYM
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  19:42 film  mp4  82,4MB)

Wojciech Głowa

CMENTARZYSKO PRZEDLOKACYJNE NA OBSZARZE DZISIEJSZEGO RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  32:16   film  mp4  (132,6MB)

Ireneusz Płuska

KONSERWACJA RELIKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I ZIEMNYCH W PODZIEMIACH RYNKU GŁÓWNEGO
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  21:40   film  mp4    (90,8MB)

Bogusław Krasnowolski

PRZEMIANY KRAJOBRAZÓW MIAST MAŁOPOLSKI OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  36:09   film  mp4  (151,3MB)

Urszula Sowina

STUDNIE W PRZESTRZENI INTRA MUROS PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEGO KRAKOWA
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  31:24   film  mp4  (130,1MB)

Andrzej Kukliński

STRATYGRAFIA KULTUROWA W POŁUDNIOWEJ I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WZGÓRZA WAWELSKIEGO NA PODSTAWIE WYBRANYCH STANOWISK
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  23:11   film  mp4  (96,7MB)

Jacek Poleski, Dariusz Niemiec, E. Kubica, M. Woźniak

WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA KRAKOWSKIEJ „SKAŁCE” W 2007 i 2008 R.
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  19:41   film  mp4  (82,7MB)

Jacek Górski

6 TYSIĘCY LAT TRADYCJI - OSADNICTWO PRAHISTORYCZNE I WCZESNOŚREDNIOWIECZNE NA TERENIE NOWEJ HUTY
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  18:39   film  mp4  (77,8MB)

Marian Myszka, Wojciech Tabaszewski

HISTORIA I STAN BADAŃ REJONU NA GRÓDKU
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  24:38   film  mp4    (102,9MB)

Dariusz Niemiec, P. Nocuń, M. Wojenka, A. Szyber

STRATYGRAFIA NAWARSTWIEŃ KULTUROWYCH W ZACHODNIEJ CZĘŚCI „OGRODU PROFESORSKIEGO” UJ W KRAKOWIE
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  21:28   film  mp4    (89,4MB)

Dariusz Niemiec

PRZEMIANY PRZESTRZENNE HISTORYCZNEGO BLOKU ZABUDOWY MIESZKALNEJ W KRAKOWIE NA PRZYKŁADZIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH DZIEDZIŃCÓW COLLEGIUM NOVUM UJ
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  14:52   film  mp4  (62,1MB)

Jerzy Mościcki

WYKORZYSTANIE GEOELEKTRYCZNYCH METOD GEOFIZYCZNYCH DO ROZPOZNAWANIA NAWARSTWIEŃ ANTROPOGENICZNYCH - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  19:40   film  mp4  (82,3MB)

Andrzej Gołembnik

METODYKA ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ TERENOWYCH W DOBIE PRZEMIAN TECHNOLOGICZNYCH - PRZYKŁAD WILANOWSKI
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  17:47   film  mp4  (73,8MB)

Bogusław Krasnowolski

ZE STUDIÓW NAD WODĄ W ŚREDNIOWIECZU I NOWOŻYTNOŚCI
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  19:14   film  mp4  (80,4MB)

Cezary Buśko

ARCHEOLOGIA A BADANIA LOKACJI MIAST
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  15:11   film  mp4  (63,3MB)

Zofia Stos-Gale, Patrick Degryse, Aldona Garbacz-Klempka

BADANIA METALOZNAWCZE I IZOTOPOWE ZABYTKÓW METALURGICZNYCH Z RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI USTALENIA ICH POCHODZENIA (Część 1)
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  14:17   film  mp4  (59,5MB)

Zofia Stos-Gale, Patrick Degryse, Aldona Garbacz-Klempka

BADANIA METALOZNAWCZE I IZOTOPOWE ZABYTKÓW METALURGICZNYCH Z RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI USTALENIA ICH POCHODZENIA (Część 2)
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  15:40   film  mp4  (65,2MB)

Mariusz Czop, Jacek Motyka, Marta Wardas

NOWE DANE HYDROCHEMICZNE Z REJONU RYNKU GŁÓWNEGO W KRAKOWIE
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  20:24   film  mp4  (85,3MB)

Marta Wardas, Maciej Pawlikowski

BADANIA MINERALOGICZNO - GEOCHEMICZNE WYBRANYCH NAWARSTWIEŃ RYNKU GŁÓWNEGO NA TLE WYNIKÓW Z INNYCH REJONÓW KRAKOWA
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2009) Plik wideo  12:14   film  mp4  (52,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie