AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Wydanie specjalne - Sprawozdania z posiedzeń Komisji Nauk Mineralogicznych PAN 2007


Wydanie specjalne (2007)Redaktorzy

Jakub Matusik

DELAMINACJA I TRANSFORMACJA MORFOLOGII MINERAŁÓW Z GRUPY KAOLINITU
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (77kB)

Anna Kleszczewska

REDUKCJA BIOPRZYSWAJALNOŚCI PIROMORFITU I MIMETYTU POPRZEZ REAKCJĘ Z MIKROORGANIZMAMI – BADANIA WSTĘPNE
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (81kB)

Barbara Wrzesińska

CHARAKTERYSTYKA OSADÓW POCHODZĄCYCH Z OCZYSZCZANIA WÓD TRZECIORZĘDOWYCH Z OBSZARU TARNOBRZESKICH ZŁÓŻ SIARKI
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    (991kB)

Justyna Flis

WŁAŚCIWOŚCI TERMODYNAMICZNE MINERAŁÓW Z SZEREGU PIROMORFIT – MIMETYT
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (78kB)

Marta Strycharczyk

POROWATE HETEROSTRUKTURY ILASTE (PCH) NA OSNOWIE MONTMORILLONITU JAKO SELEKTYWNE KATALIZATORY
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf      (78kB)

Mirosława Bazarnik

CHARAKTERYSTYKA MEZOPOROWATYCH MATERIAŁÓW KRZEMIONKOWYCH TYPU FSM – 16
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2007) Pełny tekst:   pdf  pdf    ( 132kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie