AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 23 (2017)
Maciej Pawlikowski. Magdalena Miler

BIOMINERALOGY OF SELECTED SKIN CANCER
Biomineralogia wybranych nowotowrów skóry
Auxiliary Sciences in Archaeology... 23 (2017), 1-21 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,6MB)

Maciej Pawlikowski

MINERALOGICAL, PETROGRAPHICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF WEATHERING PROCESS OF ROCK PRESENT ET NATURAL OUTCROPS AS THE BASE FOR DETERMINATION OF TECHNOLOGY USED FOR PREPARATION OF NEOLITHIC STONE OBJECTS. BURREN-MARLBANK. IRELAND.
Badania mineralogiczne, petrograficzne i geochemiczne procesu wietrzenia naturalnych skał z wychodni karbońskich pod kątem rozpoznania technologii obróbki kamienia użytego do wykonywania przedmiotów i kamiennych obiektów Neolitycznych w stanowisku archeologicznym Burren-Marlbank. Irlandia.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 23 (2017), 1-25 Pełny tekst:   pdf  pdf    (2,8MB)

Maciej Pawlikowski, Hubert Przybyszewski, Lech Stępień

METHODS OF MINERAL ENGINEERING IN A FIGHT AGANINST VARROSA INFESTATION
Metody inżynierii mineralnej w walce z chorobą pszczół Varrozą
Auxiliary Sciences in Archaeology... 23 (2017), 1-6 Pełny tekst:   pdf  pdf    (326kB)

Maciej Pawlikowski, Maciej Karwowski

MINERALOGICAL EXAMINATION OF GRAPHITE (?) POTTERY. EXAMPLE – VALLEY SETTLEMENT IN THUNAU AM KAMP, LOWER AUSTRIA.
Badania mineralogiczne ceramiki grafitowej (?) Przykład – stanowisko dolinne w Thunau am Kamp, Dolna Austria
Auxiliary Sciences in Archaeology... 23 (2017), 1-10 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,6MB)

Pawlikowski Maciej

RESULTS OF MINERALOGICAL EXAMINATION OF BURNED ORGANIC SUSBSTANCES. ARCHAEOLOGICAL SITE TELL EL FARKHA, NILE DELTA. EGYPT.
Wyniki badań mineralogicznych spalonej substancji organicznej. Stanowisko archeologiczne Tell el Farkha, Delta Nilu. Egipt
Auxiliary Sciences in Archaeology... 23 (2017), 1-22 Pełny tekst:   pdf  pdf    (4,3MB)

Maciej Pawlikowski, Staniosław, Narcyz Klimas

RERULTS OF MINERALOGICAL-PETROGRAPHICAL INVESTIGATION OF ROZKS FROM TOMB OF JESUS
Wyniki badań mineralogiczno-petrografiocznych skał grobu Chystusa.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 23 (2017), 1-17 Pełny tekst:   pdf  pdf    (2,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie