AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 20 (2015)Editors

Maciej Pawlikowski, Piotr Bożęcki

MINERALOGICAL INVESTIGATION OF SEPTARIA FROM GNASZYN NEAR CZĘSTOCHOWA
Badania mineralizacji septarii z Gnaszyna koło Częstochowy
Auxiliary Sciences in Archaeology... 20 (2015), 1-12 Pełny tekst:   pdf  pdf    (2,9MB)

Pawlikowski Maciej, Martin Kvietok, Piotr Bożęcki, Magdalena Babicz, Mateusz Sęk, Urszula Buszkiewicz

MINERALOGICAL AND TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF POTTERY FROM LUBIETOVA NEAR BANSKA BYSTRICA. SLOVAKIA.
Badania mineralogiczne i technologiczne ceramiki z Lubietovej koło Bańskiej Bystrzycy. Słowacja.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 20 (2015), 1-40 Pełny tekst:   pdf  pdf    (6,8MB)

Pawlikowski Maciej, Niedźwiedzki Tadeusz, Agnieszka Bieniek, Niedźwiedzki Łukasz, Olejarz Aneta

MINERALOGICAL TESTING OF FEMUR HEADS AND JOINT CARTILAGE OF PATIENTS WITH AVASCULAR NECROSIS (AVN).
Badania mineralogiczne głów i chrząstki stawowej kości udowej u chorych z jałową martwicą (AVN)
Auxiliary Sciences in Archaeology... 20 (2015), 1-15 Pełny tekst:   pdf  pdf    (6,4MB)

Maciej Pawlikowski, Piotr Bożęcki

INIERACTION SPARKS - MINERALS
Interakcje wyładowania elektryczne - minerały
Auxiliary Sciences in Archaeology... 20 (2015), 1-24 Pełny tekst:   pdf  pdf    (5,7MB)

Maciej Pawlikowski, Piotr Bożęcki, Urszula Buszkiewicz, Sara Mandera, Jakub Rędziak

MINERALOGICAL INVESTIOGATION OF WEATHERING OF CRETACEOUS LIMESTONE. AN EXAMPLE OF PHENOMENON. PRACHODNA CAVE NERA OF ROMAN. NORTH BULGARIA
Badania mineralogiczne wietrzenia wapieni kredowych. Przykład zjawisk w Jaskini Prachodna, koło Roman. Północna Bułgaria.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 20 (2015), 1-27 Pełny tekst:   pdf  pdf    (8,3MB)

Maciej Pawlikowski, Stanisław Jeleń, Piotr Bożęcki, Urszula Buszkiewicz

MINERALOGICAL INVESTIGATION OF PYROCLASTIC BOMBS FROM POLANA NEAR STRELNIKI NEAR LUBIETOVA. SLOVAKIA
Badania mineralogiczne bomb piroklastycznych z Polany koło Strelnik koło Lubietova. Słowacja.

Auxiliary Sciences in Archaeology... 20 (2015), 1-18 Pełny tekst:   pdf  pdf    (3,6MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie