AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 25 (2018)
Maciej Pawlikowski

MINERAL ENGINEERING (AGROMINERALOGY) IN THE USE OF MINERALS AS PLANT PROTECTION AGENTS
Inżynieria mineralna (agromineralogia). Wykorzystanie minerałów jako środków ochrony roślin
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-14 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,9MB)

Maciej Pawlikowski, Maciej Karwowski, Gerhard Putzgruber , Piotr Bożęcki

MINEWRALOGICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF Fe ORES AND SLAGS OF HISTORICLA VALLEY OF KAMP TIVER. LOWER AUSTRIA
Badania mineralogiczno-petrograficzne i geochemiczne rud żelaza i żużli historycznego hutnictwa. Dolina rzeki Kamp. Dolna Austria
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-19 Pełny tekst:   pdf  pdf    (3,3MB)

Maciej Pawlikowski

BIIOMINERALOGICAL PHENOMENON (CALCIFICATION) OF ARTERIES
Biomineralogiczne zjawiska (kalcyfikacji) tętnic
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-15 Pełny tekst:   pdf  pdf    (514kB)

Maciej Pawlikowski

BIOMINERALOGY OF EGYPTIAN MUMMIES TOOTH
Biomineralogia zębów mumii egipskich
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-15 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,0MB)

Maciej Pawlikowski

BIOMINERALOGY OF CANCER
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-4 Pełny tekst:   pdf  pdf    (60kB)

Maciej Pawlikowski

BIOMINERALOGICAL PHENOMENON IN HIP JOINT ENDOPROSTHESES
Zjawiska biomineralogiczne w endoprotezach stawu biodrowego
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-18 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,7MB)

Maciej Pawlikowski

MINERALOGY AND CHEMISTRY OF SOIL. ARCHAEOLOGICAL SITE (CEMETERY) AT BABI DÓŁ-BORCZ
Mineralogia i chemia gleb ze stanowiska archeologicznego w Babim Dole Borczu
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-11 Pełny tekst:   pdf  pdf    (950kB)

Maciej Pawlikowski, Marek Nieć

COEXISTENCE OF ORE MINERALIZATION AND HYDROCARBOPNS. THE EXAMPLE OF DEVONIAN DOLOMITES IN JÓZEFKA IN ŚWIETOKRZYSKIE (HOLY CROSS )MOUNTAINS
Współwystępowanie mineralizacji kruszcowej i węglowodorów. Przykład dolomitów dewońskich w Józefce w Górach Świętokrzyskich
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-15 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,3MB)

Maciej Pawlikowski

THE PHENOMENON OF JOINT HIP CARTILAGE BIOMINERALIZATION
Zjawisko biomineralizacji chrząstki stawu biodrowego
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-24 Pełny tekst:   pdf  pdf    (2,3MB)

Maciej Pawlikowski, Katarzyna Czarnecka

MINERALOGICAL AND GEOCEHMICAL INVESTIGATION OF GOLD FROM PODLESIE - GĘSTWINA IN GOLDEN MOUNTAINS. LOWER SILESIA. POLAND
Badania mineralogiczno-geochemiczne złota z Podlesia-Gęstwiny w Górach Złotych. Dolny Śląsk. Polska
Auxiliary Sciences in Archaeology... 25 (2018), 1-10 Pełny tekst:   pdf  pdf    (2,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie