AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 22 (2017)
Maciej Pawlikowski

ELECTRIC PHEMNOMENON OF BONES AS THE RSULT OF PIEZOELECTRICITY OF HYDROXYAPATITE
Zjawiska elektryczne w kościach jako efekt piezoelektryczności hydroksyapatytu
Auxiliary Sciences in Archaeology... 22 (2017), 1-9 Pełny tekst:   pdf  pdf    (575kB)

Pawlikowski M., Kvietok M., Wróbel M., Zajac D.

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL EXAMINATION OF MEDIEVAL Cu AND Fe SLAGS. AREA OF LUBIETOVA. SLOVAKIA
Badania mineralogiczne i petrograficzne badania średniowiecznych żużli Cu i Fe. Rejon Lubietova. Słowacja.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 22 (2017), 1-17 Pełny tekst:   pdf  pdf    (2,3MB)

Maciej Pawlikowski

MINERALOGICAL INVESTIGATION OF TOMB NO 134. SITE BABI DÓŁ. DISTRICT KARTUZY.
Badania mineralogiczne grobu 134. Stanowisko Babi Dół, Powiat Kartuzy
Auxiliary Sciences in Archaeology... 22 (2017), 1-13 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,6MB)

Maciej Pawlikowski, Andrej Sitár, Stanisław Jeleń

SELECTED STONE TOOLS OF MEDIEVAL Cu MINING AT SPANIA DOLINA NEAR BANSKA BYSTRiCA. SLOVAKIA
Wybrane narzędzia kamienne średniowiecznego górnictwa Cu i Fe. Spania Dolina koło Bańskiej Bystrzycy. Słowacja.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 22 (2017), 1-20 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,8MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie