AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 17 (2014)Editors


Babi Dół - Borcz. Sezon 2013
Auxiliary Sciences in Archaeology... 17 (2014), 1-22 plik wideo 5:11:   pdf  flv    (66,9MB)

Magdalena Mączyńska, Maciej Pawlikowski, Ireneusz Jakubczyk, Przemysław Harasim, Magdalena Babicz, Mateusz Sęk, Piotr Synowiec

WYNIKI BADAŃ KURHANU NR V. BABI DÓL – BORCZ, POWIAT KARTUZY

Results of investigation of barrow no V. Babi Dół – Borcz, District Kartuzy
Auxiliary Sciences in Archaeology... 17 (2014), 1-28 Pełny tekst:   pdf  pdf    (21MB)

Maciej Pawlikowski, Maciej Walczak, Arkadiusz Krawiec, Marta Wróbel

BADANIA MIKROBIOLOGICZNO-MINERALOGICZNE RUD Z WYBRANYCH ZŁÓŻ POLSKI

Microbiological and mineralogical investigation of ores from selected Polish deposits
Auxiliary Sciences in Archaeology... 17 (2014), 1-28 Pełny tekst:   pdf  pdf    (16,2MB)

Maciej Pawlikowski, Marta Wróbel

METEORYT ŻELAZNY Z KRATERU KAMIL. PUSTYNIA ZACHODNIA. EGIPT

Iron meteorite from Kamil Crater. West Desert. Egypt
Auxiliary Sciences in Archaeology... 17 (2014), 1-8 Pełny tekst:   pdf  pdf    (9,6MB)

Maciej Pawlikowski

KRZEMIEŃ I OGIEŃ

Flint and fire
Auxiliary Sciences in Archaeology... 17 (2014), 1-10 Pełny tekst:   pdf  pdf    (5,7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie