AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 18 (2014)Editors

Maciej PAWLIKOWSKI, Mateusz SĘK

SILICEOUS FORMS FROM EGYPT

Krzemionkowe formy z Egiptu
Auxiliary Sciences in Archaeology... 18 (2014), 1-11 Pełny tekst:   pdf  pdf    (8,6MB)

Maciej PAWLIKOWSKI and Marta WRÓBEL

MINERALOGY AND STRUCTURE OF SELECTED RAW MATERIALS AS REASON OF THEIR QUALITY

Mineralogia i struktura wybranych surowców jako czynnik ich jakości
Auxiliary Sciences in Archaeology... 18 (2014), 1-8 Pełny tekst:   pdf  pdf    (2,0MB)

Maciej PAWLIKOWSKI

FLINT AND FIRE

Krzemień i ogień
Auxiliary Sciences in Archaeology... 18 (2014), 1-10 Pełny tekst:   pdf  pdf    (5,3MB)

Marián KOŠUTH, Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI

DARK MINUTE NODULES IN ANDESITE FROM THE FINTICE QUARRIES (EASTERN SLOVAKIA), ITS CHARACTER AND POSSIBLE ORIGIN

Drobne ciemne koncentracje w andezytach z kamieniołomu w Finticach (Wschodnia Słowacja), ich charakter i prawdopodobne pochodzenie
Auxiliary Sciences in Archaeology... 18 (2014), 1-13 Pełny tekst:   pdf  pdf    (3,3MB)

Maciej PAWLIKOWSKI, Mateusz SĘK, Magdalena SITARZ

RESEARCH OF FLINT PATINA FROM THE EASTERN DESERT OF EGYPT

Badania pustynnej patyny z krzemieni z Wschodniej Pustyni Egiptu
Auxiliary Sciences in Archaeology... 18 (2014), 1-8 Pełny tekst:   pdf  pdf    (5,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie