AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

Wydanie specjalne - Nawarstwienia historyczne miast


Wydanie specjalne (2008)Editors
Lista filmów

Michał Niezabitowski

Rozwój gospodarczy średniowiecznego Krakowa kluczem do zrozumienia nawarstwień archeologicznych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  30:12   film  flv  (224,2MB)

Bogusław Krasnowolski

Nawarstwienia historyczne : dokument i zabytek
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  19:07   film  flv  (141,9MB)

Emil Zaitz, Michał Zaitz

Nawarstwienia na średniowiecznych osadach z terenu Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  31:37 film  flv  (234,8MB)

Antoni Tajduś, Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura

Doświadczenia AGH w badaniu i zabezpieczaniu podziemi Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  19:33   film  flv  (145,2MB)

Tomasz Czapliński, Jarosław Malik, Wojciech Dąbrowski

Kanały blokowe Krakowa w ujęciu historycznym i obecnie
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  11:50   film  flv    (87,8MB)

Stanisław Rybicki, Piotr Krokoszyński, Janusz Herzig

Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  17:43   film  flv  (131,5MB)

Aldona Bieniek, Agnieszka Wacnik, Krystyna Wasylikowa, Irena Gluza

Rola roślin w życiu dawnych mieszkańców Krakowa: nawarstwienia archeologiczne, jako źródła archiwalne
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  23:43   film  flv  (176,1MB)

Marek Krąpiec

Dendrochronologia w badaniach przeszłości Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  20:34   film  flv  (152,7MB)

Jacek Rajchel

Tradycyjne bruki Krakowa
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  24:38   film  flv  (182,9MB)

Mieczysław Czuma

Gościnni, skromni, wstrzemięźliwi
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  17:47   film  flv  (132,0MB)

Elżbieta Supranowicz

Średniowieczne nazwy ulic Krakowa, związane z działalnością gospodarczą
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  10:56   film  flv    (81,2MB)

Jerzy Duda

Funkcje i znaczenie utwardzania nawierzchni w terenach zabudowanych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  10:03   film  flv    (74,5MB)

Józef Żychowski, Maciej Pawlikowski, Jan Lach

Wpływ wybranych krakowskich cmentarzy na środowisko
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  22:47   film  flv  (169,1MB)

Tadeusz Sokołowski

Topograficzne tło osadnictwa w Krakowie
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  15:29   film  flv  (115,0MB)

Maciej Pawlikowski

Badania mineralogiczne wybranych obszarów Krakowa, jako podstawa rekonstrukcji przeszłości
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  16:40   film  flv  (123,7MB)

Marta Wardas

Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  18:25   film  flv  (136,8MB)

Antoni Kleczkowski, Mariusz Czop, Jacek Motyka, Lucyna Rajchel

Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne na terenie miasta Krakowa – złożony obraz wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych
Auxiliary Sciences in Archaeology... wyd. spec. (2008) Plik wideo  18:56   film  flv  (140,6MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie