AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 15 (2013)Editors

Maciej PAWLIKOWSKI, Edyta STROJEK

PRZEMIANY METAMORFICZNE SKAŁ. BADANIA EKSPERYMENTALNE

Metamorphism of rocks. Experimental investigation
Auxiliary Sciences in Archaeology... 15 (2013), 1-67 Pełny tekst:   pdf  pdf    (5,5MB)

Maciej PAWLIKOWSKI

MINERALIZACJA GUZÓW NOWOTWOROWYCH PŁUC

Mineralization of lung cancer tumors
Auxiliary Sciences in Archaeology... 15 (2013), 1-34 Pełny tekst:   pdf  pdf    (18,8MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie