AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 

TOM 21 (2016)Editors

Maciej Pawlikowski Andrzej Górny

INVESTIGATION OF PYCHOWICKA CAVE. TWARDOWSKI ROCKS, CRACOW.
Badania jaskini Pychowickiej z pasma Skałek Twardowskiego w Krakowie
Auxiliary Sciences in Archaeology... 21 (2016), 1-13 Pełny tekst:   pdf  pdf    (4,4MB)

Marta Wróbel

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHIC STUDY OF COPPER DEPOSITS KIBUTU AND KAJUBA QUARRY’S (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO) AND SLAGS GENERATED AFTER SMELTING PROCESSES.
Studium mineralogiczno - petrograficzne złóż miedzi Kibutu i Kajuba (Demokratyczna Republika Konga) i odpadów powstających po ich przeróbce.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 21 (2016), 1-88 Pełny tekst:   pdf  pdf    (8,2MB)

Edyta Słowioczek

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL INVESTIGATION OF SEDIMENTS FROM THE TELL EL FARKHA ARCHAEOLOGICAL SITE. THE NILE DELTA – EGYPT.
Badania mineralogiczno – petrograficzne osadów ze stanowiska archeologicznego Tell el-Farcha. Delta Nilu. Egipt.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 21 (2016), 1-84 Pełny tekst:   pdf  pdf    (25,2MB)

Andrzej Broszkiewicz, Maciej Pawlikowski

MINERALOGICAL EXAMINATION OF SOIL IN SELECTED MORAVIAN VINEYARDS IN TERMS OF THEIR WINE QUALITY
Auxiliary Sciences in Archaeology... 21 (2016), 1-11 Pełny tekst:   pdf  pdf    (1,6MB)

Maciej Pawlikowski

RESULTS OF MINERALOGICA INVESTOGATION OF ELEMENTS OF BREWERIES. TEL EL FARKA ARCHAEOLOGICAL SITE. NILE DELTA. EGYPT.
Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych elementów browarów ze stanowiska archeologicznego Tel el Farka. Delta Nilu. Egipt.
Auxiliary Sciences in Archaeology... 21 (2016), 1-13 Pełny tekst:   pdf  pdf    (11,3MB)

Andrzej Broszkiewicz, Maciej Pawlikowski

THE SURVEY AND MINERALOGICAL ANALYSIS OF VINEYARD SOILS AS A METHOD FOR IMPROVING THE QUALITY OF PRODUCED WINE
Badania mineralogiczne gleb winnic jako narzędzie w podnoszeniu jakości produkowanego wina
Auxiliary Sciences in Archaeology... 21 (2016), 1-12 Pełny tekst:   pdf  pdf    (731kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie