AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 40/1 (2014)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Karolina Kaczmarska, Beata Grabowska

Biodegradation of a new polymer binder based on modified starch in a water environment

Biodegradacja nowego spoiwa polimerowego na bazie skrobi modyfikowanej w środowisku wodnym
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 7-14 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (602kB)

Ewa Rudnik, Przemysław Biskup

Electrochemical behavior of tellurium in acidic nitrate solutions

Elektrochemiczne zachowanie się telluru w kwaśnych roztworach azotanowych
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 15-32 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (703kB)

Iwona Sulima, Paweł Hyjek, Tomasz Tokarski

Influence of annealing conditions on the properties and microstructure of steel composites

Wpływ warunków wyżarzania na właściwości i mikrostrukturę kompozytów o osnowie stali austenitycznej
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 33-43 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,1MB)

Krzysztof Ziewiec, Krystian Prusik, Mirosława Różycka

Amorphization and liquid state separation in Ni80-2xCuxFexP20 alloys

Amorfizacja i podział w stanie ciekłym w stopach Ni80-2xCuxFexP20
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 45-54 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie