AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 45/1 (2019)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Piotr Chyła

The influence of forming conditions on the hardness of balls formed in the skew rolling process

Wpływ warunków kształtowania na twardość kul otrzymanych w trakcie walcowania skośnego
Metallurgy and Foundry Engineering 45 (2019), 7-17 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (665kB)

Ewa Rudnik, Karolina Chat

Comparative studies of the electroreduction of zinc ions from gluconate solutions

Badania porównawcze katodowej redukcji jonów cynkowych z roztworów glukonianowych
Metallurgy and Foundry Engineering 45 (2019), 19-31 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (936kB)

PROMOTIONAL MATERIALS

ClusterMat – szkła metaliczne na bazie żelaza dla technologii generatywnych
Metallurgy and Foundry Engineering 45 (2019) Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (275kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie