AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 39/1 (2013)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Monika Gwoździk

EVALUATION OF MICROSTRUCTURE OF STEEL FOR THE POWER INDUSTRY BY MEANS OF THE TRIAFOLE REPLICA METHOD

OCENA MIKROSTRUKTURY STALI DLA ENERGETYKI METODĄ REPLIK TRIAFOLOWYCH
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 7-14 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

Iwona Dobosz, Margitta Uhlemann, Wanda Gumowska

AL2O3-Me LAYERS OBTAINED BY THE ELECTROCHEMICAL METHOD

WARSTWY AL2O3-Me UZYSKANE METODĄ ELEKTROCHEMICZNĄ
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 15-23 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,6MB)

Joanna Loch, Beata Grabowska, Karolina Kaczmarska

BTEX EMISSIONS FROM BioCo2 BONDED MOULDING SANDS

EMISJA ZWIĄZKÓW ZALICZANYCH DO GRUPY BTEX Z MASY WIĄZANEJ SPOIWEM BioCo2
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 25-31 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (456kB)

Beata Grabowska, Rafał Dańko, Karolina Kaczmarska

THE RECLAMATION OF SPENT SAND BONDED BY POLYMERIC BINDER BioCo2

REGENERACJA ZUŻYTEGO PIASKU ŁĄCZONEGO SPOIWEM POLIMEROWYM BioCo2
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 33-38 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (743kB)

Grzegorz Boczkal, Małgorzata Perek-Nowak

STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Sn8Zn SOLDER ALLOY WITH Ag AND Ga ADDITIONS

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE STOPÓW LUTOWNICZYCH Sn8Zn Z DODATKIEM Ag I Ga
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 39-45 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Dariusz Fydrych, Jacek Tomków, Aleksandra Świerczyńska

DETERMINATION OF DIFFUSIBLE HYDROGEN CONTENT IN THE DEPOSITED METAL OF RUTILE ELECTRODES BY THE GLYCERIN METHOD

OZNACZANIE ILOŚCI WODORU DYFUNDUJĄCEGO W STOPIWIE ELEKTROD RUTYLOWYCH METODĄ GLICERYNOWĄ
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 47-54 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (602kB)

Lechosław Tuz

QUALITY OF MARKS ON METALS MADE WITH THE USE OF THE Nd:YAG LASER ENGRAVING METHOD

JAKOŚĆ ZNAKÓW NA MATERIAŁACH METALOWYCH WYKONANYCH METODĄ GRAWEROWANIA WIĄZKĄ LASERA Nd:YAG
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 55-64 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie