AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 44/4 (2018)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Teresa Bajor, Anna Kawałek, Sylwester Sawicki, Konrad Laber, Jacek Borowski

Influence of deformation conditions on the rheological properties of 6xxx series Al alloy

Wpływ warunków odkształcenia na własności reologiczne stopu Al serii 6xxx
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 161-168 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Iwona Dobosz, Wanda Gumowska, Maciej Czapkiewicz

Magnetic properties of Fe nanowires electrodeposited in self-ordered alumina membrane

Własności magnetyczne nanodrutów Fe osadzonych elektrolitycznie w samouporządkowanej membranie tlenku glinu
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 169-180 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (944kB)

Joanna Augustyn-Nadzieja, Sylwia Pełka, Joanna Loch-Zawrotniak

The effect of heat treatment on the microstructure and properties of the corrosion resistance of the prosthetic alloy Wironit ExtraHart (Co-Cr-Mo)

Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną protetycznego stopu Wironit ExtraHart (Co-Cr-Mo)
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 181-194 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Magdalena Majchrowska, Konrad Lasek, Maja Nowak, Paweł Pałka, Bartosz Sułkowski

Characteristics of Al-Fe sinters made by the powder metallurgy route

Charakterystyka spieków Al-Fe wytworzonych metodą metalurgii proszków
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 195-204 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie