AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 44/3 (2018)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Michał Stępień, Andżelika Bukowska

Influence of Ho3+ ions for quantitation of iron (Fe) in 0.1 M HCl solution using microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Wpływ jonów Ho3+ na jakościowe oznaczanie żelaza w roztworze 0.1 M HCl metodą atomowej spektroskopii emisyjnej z plazmą mikrofalową (MP-AES)
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 107-117 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (251kB)

Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz

Research on copper recovery from sledge from suspended copper concentrate reduction process

Badania nad odzyskiem miedzi z żużla z zawiesinowego procesu redukcji koncentratów miedziowych
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 119-132 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,2MB)

Szymon Berski, Marlena Krakowiak, Teresa Bajor, Anna Kawałek, Henryk Jurczak

Analysis of influence of process parameters on temperature distribution in profiles extruded from 6xxx-series aluminum alloys

Analiza wpływu parametrów procesu odkształcenia na rozkład temperatury w kształtownikach wyciskanych ze stopów aluminium serii 6xxx
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 133-144 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Anna Wójcicka, Krzysztof Mroczka, Marcin Kowalski

Non-invasive analysis and visualization of objects from FSW AlSi9Mg/2017A aluminum alloy joints

Nieinwazyjna analiza i wizualizacja obiektów w złączach AlSi9Mg/2017A wytwarzanych metodą Friction Stir Welding
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 145-152 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie