AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 45/2 (2019)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Piotr Noga, Maria Richert, Marek Stanisław Węglowski

The influence of welding method on microstructure and mechanical properties of aluminum alloys joints

Wpływ metody spawania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy ze stopów aluminium
Metallurgy and Foundry Engineering 45 (2019), 43-50 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Tomasz Skrzekut, Ludwik Błaż

Characteristics of an Al-V2O5 composite produced by powder metallurgy

Charakterystyka kompozytu Al-V2O5 wytworzonego metodą metalurgii proszków
Metallurgy and Foundry Engineering 45 (2019), 51-58 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (892kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie