AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 41/1 (2015)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Remigiusz Kowalik, Dawid Kutyła, Krzysztof Mech, Mirosław Wróbel, Tomasz Tokarski, Piotr Żabiński

Electrochemical codeposition of molybdenum and selenium

Elektrochemiczne osadzanie molibdenu z selenem
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 7-16 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,5MB)

Piotr Migas, Marta Ślęzak

High-temperature rheometry of blast furnace synthetic slags doped with TiO2 and TiN

Wysokotemperaturowe badania reometryczne wielkopiecowych żużli syntetycznych domieszkowanych TiO2 oraz TiN
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 17-28 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,4MB)

Paweł Hyjek, Iwona Sulima, Piotr Malczewski

Mechanical properties and corrosion resistance of cast NiAl alloys with the addition of Ti

Własności mechaniczne oraz odporność na korozję stopów NiAl z dodatkiem tytanu
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 29-44 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,3MB)

Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Tomasz Stolarczyk, Janusz Kozana, Marcin Piękoś, Zofia Kwak, Mieszko Tenerowicz

Computer modeling for the visualization and geometric reconstruction of artefacts from the casting workshop in Grzybiany

Modelowanie komputerowe do wizualizacji oraz rekonstrukcja geometryczna zabytków z pracowni odlewniczej Grzybiany
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 45-56 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,5MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie