AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 43/3 (2017)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz

Research on influence of modification on structure and mechanical properties of manganese-iron brass CuZn40Mn3Fe

Badania wpływu modyfikacji na strukturę i właściwości mechaniczne mosiądzu manganowo-żelazowego CuZn40Mn3Fe
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 133-139 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,2MB)

Viktoriya Boyko, Edward Czekaj, Małgorzata Warmuzek, Kostiantyn Mykhalenkov

Design of new casting alloys of Al-Mg-Si-Mn system with alloying additions, its structure, and mechanical properties

Projektowanie nowych stopów odlewniczych układu Al-Mg-Si-Mn z dodatkami stopowymi wraz z ich strukturą i właściwościami mechanicznymi
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 141-152 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,7MB)

Edward Czekaj, Zofia Kwak, Aldona Garbacz-Klempka

Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3

Porównanie wpływu chłodzenia zanurzeniowego oraz mikrostrumieniowego przy przesycaniu na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne odlewniczego siluminu podeutektycznego typu AlSi7Mg0.3
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 153-168 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Justyna Grzegorek, Anna Tarasek, Barbara Olszowska-Sobieraj, Piotr Lewicki

Evaluation of changes of stereological parameters of eutectic phases in AlSiMg alloy after precipitation hardening

Ocena zmian parametrów stereologicznych faz eutektycznych w stopie AlSiMg po utwardzaniu wydzieleniowym
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 169-177 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Justyna Grzegorek, Anna Tarasek, Barbara Olszowska-Sobieraj, Łukasz Maj

Nucleation of microcracks and their propagation in gravity-cast Al-Si and Al-Li alloys

Zarodkowanie mikropęknięć oraz ich propagacja w grawitacyjnych odlewach ze stopów Al-Si oraz Al-Li
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 179-188 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

Piotr Matysik, Dariusz Drożyński, Barbara Olszowska-Sobieraj, Justyna Grzegorek, Piotr Bubrowski

Technology of manufacturing foundry cores using additive methods

Technologia wytwarzania rdzeni odlewniczych metodą addytywną
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 189-198 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,0MB)

Piotr Bubrowski, Barbara Olszowska-Sobieraj, Piotr Matysik

Time management – on example of model department of heat treatment of AlSiMg alloy

Zarządzanie czasem – na przykładzie modelu wydziału obróbki cieplnej stopów AlSiMg
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 199-207 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (930kB)

Remigiusz Romankiewicz, Ferdynand Romankiewicz

Influence of time on modification effect of silumin AlSi11 with strontium and boron

Wpływ czasu na efekt modyfikacji siluminu AlSi11 strontem i borem
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 209-217 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,7MB)

Viktoriya Boyko, Edward Czekaj, Małgorzata Warmuzek, Kostiantyn Mykhalenkov

Effect of additional alloying and heat treatment on phase composition and morphology in Al-Mg-Si-type casting alloy

Wpływ dodatków stopowych i obróbki cieplnej na skład fazowy i morfologię stopu odlewniczego typu Al-Mg-Si
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 219-239 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,5MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie