AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 43/4 (2017)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Krzysztof Sołek

Thixoforming of high-melting-point alloys

Procesy formowania tiksotropowego stopów metali wysokotopliwych
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 249-268 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,8MB)

Iwona Sulima, Paweł Hyjek

Effect of test conditions on wear properties of steel-matrix composites

Wpływ warunków testu na właściwości tribologiczne kompozytów o osnowie stalowej
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 269-279 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Piotr Noga, Marek Węglowski, Patrycja Zimierska-Nowak, Maria Richert, Jerzy Dworak, Janusz Rykała

Influence of welding techniques on microstructure and hardness of steel joints used in automotive air conditioners

Wpływ technologii spawania na mikrostrukturę oraz twardość złączy stalowych wykorzystywanych w klimatyzatorach samochodowych
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 281-290 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,1MB)

Grzegorz Ziobro, Maria Richert, Marcel Wiewióra

Influence of corrosion on mechanical properties and microstructure of 3xxx, 5xxx, and 6xxx series aluminum alloys

Wpływ korozji na charakterystykę własności i struktury stopów aluminium serii 3xxx, 5xxx i 6xxx
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 291-303 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,4MB)

Michał Stępień, Piotr Palimąka, Andżelika Bukowska

Impact of selected parameters on extraction of indium from LCD screens

Wpływ wybranych parametrów na proces ługowania indu z ekranów LCD
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 305-311 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (522kB)

Prashant Parhad, Ajay Likhite, Jatin Bhatt, Dilip Peshwe

Optimization of isothermal transformation period for austempered ductile iron

Optymalizacja okresu przemiany izotermalnej podczas hartowania izotermalnego żeliwa ciągliwego perlitycznego
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 313-331 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie