AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 44/2 (2018)


Strona redakcyjna
Okładka
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Barbara Nasiłowska, Zdzisław Bogdanowicz, Janusz Terpiłowski, Krzysztof Pańcikiewicz

Thermophysical properties of 904L austenitic steel

Właściwości cieplnofizyczne stali austenitycznej 904L
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 61-71 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Paweł Petrzak, Kazimierz Kowalski, Magdalena Rozmus-Górnikowska, Aleksandra Dębowska, Mateusz Jędrusik, Damian Koclęga

Annealing effect on microstructure and chemical composition of Inconel 625 alloy

Wpływ wyżarzania na mikrostrukturę i skład chemiczny stopu Inconel 625
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 73-80 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,5MB)

Ewa Rudnik

Electrodeposition of silver from nitrate-tartrate solutions

Katodowe osadzanie srebra z roztworów azotanowo-winianowych
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 81-89 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (531kB)

Bartosz Sułkowski

Effect of texture on deformation mode in magnesium and AZ61 alloy

Wpływ tekstury na mechanizmy deformacji magnezu i stopu AZ61
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 91-99 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie