AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 39/2 (2013)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Tomasz Kozieł, Piotr Matusiewicz, Mateusz Kopyściański, Anna Zielińska-Lipiec

ESTIMATION OF THE COOLING RATE IN 3 mm SUCTION-CAST RODS BASED ON THE MICROSTRUCTURAL FEATURES

OSZACOWANIE SZYBKOŚCI CHŁODZENIA PRĘTÓW O ŚREDNICY 3 mm ODLANYCH METODĄ SUCTION-CASTING NA PODSTAWIE CECH MIKROSTRUKTURY
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 7-14 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (913kB)

Adam Sajek

ALUMINUM FOAMS GLUING

KLEJENIE PIAN ALUMINIOWYCH
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 15-22 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Jacek Górski

ARTEFACTS FROM KRAKOW-NOWA HUTA AS AN ILLUSTRATION OF SELECTED ISSUES OF RESEARCH INTO PREHISTORIC AND MEDIAEVAL CASTING

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAŃ NAD ODLEWNICTWEM PREHISTORYCZNYM I ŚREDNIOWIECZNYM NA PRZYKŁADZIE ZABYTKÓW Z KRAKOWA-NOWEJ HUTY
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 23-28 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (940kB)

Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Tomasz Stolarczyk, Janusz Kozana, Marcin Piękoś

ARCHAEOLOGICAL REMAINS OF THE COPPER METALLURGY IN LOWER SILESIA

ARCHEOLOGICZNE ŚLADY METALURGII MIEDZI NA DOLNYM ŚLĄSKU
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 29-36 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,2MB)

Janusz Kozana, Stanisław Rzadkosz, Aldona Garbacz-Klempka, Marcin Piękoś, Witold Cieślak

THE INFLUENCE OF SELECTED ALLOYING ELEMENTS ON THE MICROSTRUCTURE, SELECTED MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF BRASSES

WPŁYW WYBRANYCH DODATKÓW STOPOWYCH W KSZTAŁTOWANIU MIKROSTRUKTURY, WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH MOSIĄDZÓW
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 37-46 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Mirosław Stygar, Paweł Kurtyka, Tomasz Brylewski, Waldemar Tejchman, Renata Staśko

PHYSICOCHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CROFER 22 APU FERRITIC STEEL APPLIED IN SOFC INTERCONNECTS

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MECHANICZNE STALI FERRYTYCZNEJ CROFER 22 APU NA INTERCONECTORY OGNIW PALIWOWYCH SOFC
Metallurgy and Foundry Engineering 39 (2013), 47-58 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (857kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie