AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 40/3 (2014)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Viktoriya Boyko, Thomas Link, Kostiantyn Mykhalenkov

Structure characterization and precipitation in two Al-Mg-Si-Mn casting alloys

Charakterystyka struktury oraz procesy wydzieleniowe w dwóch stopach odlewniczych układu Al-Mg-Si-Mn
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 111-124 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,1MB)

Edward Czekaj, Stanisław Pysz

The application of a computer technique to assess the impact of chemical composition on dispersed shrinkage microporosity of hypoeutectic cast silumins

Wykorzystanie techniki komputerowej do oceny wpływu składu chemicznego na rozproszoną mikroporowatość skurczową podeutektycznych siluminów odlewniczych
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 125-140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,9MB)

Dawid Kapinos, Bogusław Augustyn, Marcin Szymanek

Methods of introducing alloying elements into liquid magnesium

Wprowadzanie dodatków stopowych do ciekłego magnezu
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 141-160 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,1MB)

Jan Mocek, Jerzy Zych, Łukasz Krubnik

Casting of Al-Si alloys in the full-mould technology. Process conditions

Odlewania stopów Al-Si w technologii pełnej formy. Uwarunkowania procesu
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 161-174 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,2MB)

Zbigniew Zamkotowicz, Bogusław Augustyn, Paweł Kumor, Dawid Kapinos, Janusz Żelechowski, Mariusz Bigaj

Casting small-diameter ingots from multicomponent silumins

Odlewanie wlewków o małych średnicach z siluminów wieloskładnikowych
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 175-190 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (27,9MB)

Jerzy Zych, Marcin Wójcik, Joanna Kolczyk, Tomasz Snopkiewicz

Metallostatic pressure function in the quality of Al-Si alloy castings made in sand moulds

Rola ciśnienia metalostatycznego w kształtowaniu jakości odlewów ze stopów Al-Si wykonywanych w formach piaskowych
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 191-202 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie