AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 40/2 (2014)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Beata Grabowska, Karolina Kaczmarska

FT-IR studies of the polymeric binder BioCo1 with modified biopolymer – part I

Badania FT-IR polimerowego spoiwa BioCo1 z udziałem skrobi modyfikowanej – część I
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 63-68 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (352kB)

Zdzisław Bogdanowicz, Paweł Jóźwik, Barbara Nasiłowska

Microstructure and mechanical behavior of a CO2 laser and TIG welded 904L steel

Struktura stali 904L spawanej wiązką lasera CO2 i metodą TIG
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 69-81 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,1MB)

Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz

Studies on obtaining Cu-CNT composites by continuous casting method

Badania nad otrzymywaniem kompozytów Cu-CNT w procesie odlewania ciągłego
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 83-92 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Wojciech Ściężor, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski

An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys

Badania wpływu obróbki cieplnej na własności mechaniczne blach z aluminium i jego stopów walcowanych na zimno z wsadu twin-roll casting
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 93-101 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie