AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 40/4 (2014)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Michał Landowski

Preliminary studies of seamless flux-cored wires stored in extreme conditions

Badania wstępne bezszwowych drutów proszkowych przechowywanych w ekstremalnych warunkach
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 211-220 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,9MB)

Dariusz Fydrych, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski2

Diffusible hydrogen content in the deposited metal of multilayer welded joints

Zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie wielościegowych złączy spawanych
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 221-229 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz, Zbigniew Żurek

Microstructure of TIG welded with selected magnesium alloys

Mikrostruktura wybranych stopów magnezu spawanych metodą TIG
Metallurgy and Foundry Engineering 40 (2014), 231-237 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie