AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 43/1 (2017)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Ewa Rudnik, Dawid Wincek

Preliminary studies on hydrometallurgical tin recovery from waste of tin stripping of copper wires

Wstępne badania hydrometalurgicznego odzysku cyny z odpadów procesu odcynowania drutów miedzianych
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 7-20 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,8MB)

Bartosz Sułkowski

Structure and properties of hot-rolled and annealed AZ61 magnesium alloy

Struktura i własności stopu AZ61 po walcowaniu na gorąco i wyżarzaniu
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 21-30 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Paweł Chyła, Sylwia Bednarek, Aneta Łukaszek-Sołek

Channel cross-section influence on effective strain distribution in ECAP process

Wpływ przekroju kanału kątowego na rozkład intensywności odkształcenia w procesie ECAP
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 31-40 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Anna Wąsik, Beata Leszczyńska-Madej, Marcin Madej

The influence of SiC particle size on mechanical properties of aluminium matrix composites

Wpływ wielkości cząstek fazy umacniającej SiC na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie aluminium
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 41-49 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Maria Richert, Ilona Nejman, Paulina Zawadzka, Joanna Kacprzyńska-Gołacka

Selection of protective coatings obtained by plasma-spraying method for foundry industry

Dobór powłok ochronnych otrzymanych metodą natrysku plazmowego do zastosowania w przemyśle odlewniczym
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 51-56 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Dariusz Mucha, Aneta Ziewiec

Microstructure and mechanical properties of amorphous/crystalline ductile liquid immiscible Fe-Si-B-In alloy produced by two-component melt-spinning

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne ciągliwego stopu amorficzno-krystalicznego na osnowie Fe-Si-B-In wytworzonego przez odlewanie na wirujący walec z tygla dzielonego
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 57-66 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Mirosława Wojciechowska, Krzysztof Ziewiec, Jarosław Ferenc

Investigations of microstructure and phase transformations of Fe71.25Si9.5B14.25In5 alloy

Badania mikrostruktury i przemian fazowych w stopie Fe71.25Si9.5B14.25In5
Metallurgy and Foundry Engineering 43 (2017), 67-72 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie