AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIATom 32/1 (2006)

Spis treści
Wskazówki dla autorów

Tomasz TOBOŁA & Andrzej BEZKOROWAJNY

PRZEJAWY RUCHÓW NEOTEKTONICZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH W BOCHEŃSKIEJ KOPALNI SOLI KAMIENNEJ
Neotectonic and recent movements revealed in the Bochnia salt mine
Geologia 32 (2006), 5-19     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (549kB)

Nestor OSZCZYPKO, Marta OSZCZYPKO-CLOWES & Dorota SALATA

EGZOTYKI STREFY KRYNICKIEJ (PŁASZCZOWINA MAGURSKA) I ICH ZNACZENIE PALEOGEOGRAFICZNE
Exotic rocks of the Krynica Zone (Magura nappe) and their palaeogeographic significance
Geologia 32 (2006), 21-45    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 741kB)

Peter IVAN, Milan SÝKORA & Rastislav DEMKO

BLUESCHISTS IN THE CRETACEOUS EXOTIC CONGLOMERATES OF THE KLAPE UNIT (PIENINY KLIPPEN BELT, WESTERN CARPATHIANS): THEIR GENETIC TYPES AND IMPLICATIONS FOR SOURCE AREA
Łupki glaukofanowe w kredowych zlepieńcach egzotykowych jednostki klapskiej (pieniński pas skałkowy, Karpaty Zachodnie): ich typy genetyczne i implikacje dla obszaru źródłowego
Geologia 32 (2006), 47-63   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (299kB)

Ferdinand ZAT’KO & Milan SÝKORA

PEBBLES OF SILICEOUS CLASTICS AND SILICEOUS ROCKS IN CONGLOMERATES OF FLYSCH SEQUENCES (ALBIAN, CENOMANIAN) IN VICINITY OF THE POVAŽSKÁ BYSTRICA TOWN, KLAPE UNIT, PIENINY KLIPPEN BELT, WESTERN CARPATHIANS
Otoczaki klastycznych utworów krzemionkowych i skał krzemionkowych w zlepieńcach sekwencji fliszowych (alb, cenoman) w okolicy Považskiej Bystricy, jednostka klapska, pieniński pas skałkowy, Karpaty Zachodnie
Geologia 32 (2006), 65-77  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (798kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie