AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 34/1 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów
Wklejka

Helena PITERA & Katarzyna CYRAN

ZMIENIONY ANHYDRYT Z KOPALNI SOLI BOCHNIA
Altered anhydrite from Bochnia Salt Mine (Poland)
Geologia 34/1 (2008), 5-17   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (996kB)

Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Adam PIECZKA, Andrzej SKOWROŃSKI & Paweł STOCH

ŻELAZOWO-ŻELAZAWE ODMIANY SEPIOLITU I SAPONITU Z DIABAZÓW Z NIEDŹWIEDZIEJ GÓRY KOŁO KRAKOWA
Ferriferrous varieties of sepiolite and saponite from the diabases of Niedźwiedzia Góra near Kraków
Geologia 34/1 (2008), 19-42  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (726kB)

Michał STEFANIUK, Tomasz CZERWIŃSKI, Wojciech KLITYŃSKI & Marek WOJDYŁA

ZASTOSOWANIE METODY MAGNETOTELLURYCZNYCH PROFILOWAŃ CIĄGŁYCH W BADANIACH STRUKTURALNYCH
Application of continuous magnetotelluric profiling to structural studies
Geologia 34/1 (2008), 43-68  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3 214kB)

Henryk WOŹNIAK, Aleksandra BORECKA & Robert KACZMARCZYK

OSIADANIE GRUNTÓW ZWAŁOWANYCH W POEKSPLOATACYJNYM WYROBISKU ODKRYWKOWYM W WYNIKU ODBUDOWY ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ
Settlement of dump soil deposited in an inactive open pit
Geologia 34/1 (2008), 69-83  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (420kB)

Dorota PROSOWICZ

METALE W OSADACH DENNYCH JEZIORA WIGRY
Metals in bottom sediments of Wigry Lake
Geologia 34/1 (2008), 85-108  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (715kB)

Anna CHADAJ & Danuta TURECKA

ANALIZA CYTOWAŃ ARTYKUŁÓW KWARTALNIKA AGH GEOLOGIA NA PODSTAWIE BAZY SCI EXPANDED
A citation analysis of articles published in Geologia (AGH quarterly) on the basis of the SCI Expanded database
Geologia 34/1 (2008), 109-140  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (274kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie